Over drie jaar wellicht geen consumentenvuurwerk meer in Almere (Archieffoto: Fred Rotgans)
Over drie jaar wellicht geen consumentenvuurwerk meer in Almere (Archieffoto: Fred Rotgans) Almere DEZE WEEK

Wellicht gefaseerd naar vuurwerkverbod

Algemeen

ALMERE – Wellicht komt er een gefaseerd vuurwerkverbod in Almere. Tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag werd nog niet helemaal duidelijk of hier een meerderheid voor komt, maar het heeft er alle schijn van.

Door Robert Mienstra

De wens van het college is om in Almere geleidelijk naar een totaal vuurwerkverbod toe te werken. Er moet een stappenplan komen om binnen drie jaar naar een totaalverbod toe te werken en dat plan in laten gaan vanaf de jaarwisseling 2021-2022.

Aanloopperiode

Het college is niet voornemens om het totaalverbod van afgelopen jaarwisseling, vanwege corona, door te trekken naar aankomende jaarwisseling(en). De verwachting is dat het draagvlak voor een totaalverbod beter zal zijn als gekozen wordt voor een aanloopperiode waarin de gebieden waar vuurwerk afgestoken mag worden steeds meer worden beperkt. Daarnaast moet met bewoners worden gekeken naar alternatieve activiteiten die het feestelijke karakter van de jaarwisseling vertegenwoordigen en vuurwerk als traditie kunnen vervangen. De insteek van het stappenplan wordt het geleidelijk opbouwen van vuurwerkvrije zones, totdat de gehele stad vuurwerkvrij is.

Wennen

Burgemeester Franc Weerwind stelde dat 81 procent van de vuurwerkslachtoffers veroorzaakt wordt door legaal vuurwerk. “De gefaseerde afbouw van vuurwerk wordt ondersteund door het Openbaar Ministerie en de politie. ”Door de fasering kan de bevolking wennen aan het geleidelijk minder afsteken van vuurwerk.”

Motie totaalverbod

Op initiatief van de Partij voor de Dieren komt er een motie samen met de SP, GroenLinks de ChristenUnie en NIDA om komende december al een totaal vuurwerk verbod in te stellen. Deze partijen zien niets in een stappenplan. “In Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Rotterdam wordt meteen een totaal vuurwerkverbod afgekondigd. Dat moet toch in Almere ook kunnen”, zei Marjolijn Veenstra van de Partij voor de Dieren.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto