60 procent van de Nederlanders is voorstander van een algeheel vuurwerkverbod, als een centrale vuurwerkshow wordt georganiseerd. (Archiefoto: Shutterstock)
60 procent van de Nederlanders is voorstander van een algeheel vuurwerkverbod, als een centrale vuurwerkshow wordt georganiseerd. (Archiefoto: Shutterstock) Almere DEZE WEEK

Almere wil in drie jaar naar vuurwerkverbod

Algemeen

ALMERE – Almere wil in drie jaar geleidelijk naar een totaal vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Dat staat in een voorstel dat naar de gemeenteraad is verstuurd. Eerder dit jaar gaf het college nog aan niet bij de Rijksoverheid  aan te zullen dringen op een dergelijk verbod.

Afgelopen jaarwisseling was er vanwege corona al een verbod en gold in Almere voor het eerst ook een verbod op carbidschieten. Het verbod werd niet op alle plekken nageleefd, maar er werd wel beduidend minder vuurwerk afgeschoten. Ook  meldden er zich geen Almeerse vuurwerkslachtoffers bij de Eerste Hulp van het Flevoziekenhuis.

Het college wil het totaalverbod niet al bij de komende jaarwisseling in laten gaan. ‘We verwachten dat het draagvlak beter zal zijn als we kiezen voor een aanloopperiode waarin de gebieden waarin vuurwerk afgestoken mag worden steeds meer worden beperkt’, staat in het raadsvoorstel. Daarnaast wordt samen met bewoners gekeken naar alternatieve activiteiten die vuurwerk als traditie kunnen vervangen. Eerder bleek al dat 60 procent van de Nederlanders voorstander van een algeheel vuurwerkverbod als een centrale vuurwerkshow wordt georganiseerd. 

In drie jaar totaalverbod

De wens van het college is om binnen drie jaar naar een totaalverbod toe te werken. Komende jaarwisseling worden de vuurwerkvrije zones daarom uitgebreid naar alle natuurgebieden, parken en kwetsbare locaties. Het jaar daarop worden daarnaast bepaalde ‘afsteekzones’ aangewezen en - in overleg met bewoners - alternatieven georganiseerd. Gedacht wordt aan een lichtshow. Bij de overgang van 2023 naar 2024 moet Almere dan een vuurwerkvrije stad zijn.

De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Om één en ander mogelijk te maken moet in ieder geval de Algemene Plaatselijke Verordening worden aangepast.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto