Afbeelding
Almere DEZE WEEK

College wil niet sneller naar vuurwerkverbod

Algemeen

ALMERE – Het college gaat niet bij de Rijksoverheid pleiten voor een versneld verbod op het kopen en verkopen van vuurwerk, maar houdt vast aan het geleidelijk toewerken naar een verbod binnen twee tot drie jaar.

Dat schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van NIDA. Het college hoopt dat er binnen die periode een landelijk verbod zal gelden. ‘ Mocht dit niet (lijken te) gebeuren binnen die termijn, dan zetten wij alsnog in op een lokaal verbod.’

NIDA stelde schriftelijke vragen naar aanleiding van het vuurwerkverbod tijdens de afgelopen jaar wisseling. Buiten dat er hier en daar toch vuurwerk werd afgestoken, werd het verbod goed nageleefd. Dit leidde tot twee derde minder uitstoot van fijnstof en nul slachtoffers op de eerste hulp. Ter vergelijking: tijdens de jaarwisseling 2019-2020 telde Flevoland vijf vuurwerkslachtoffers, het jaar daarvoor waren dat er drie.

Gunstige cijfers

NIDA stelt dat deze gunstige cijfers reden zijn om versneld tot een vuurwerkverbod over te gaan. Het college houdt echter vast aan geleidelijke afbouw, zoals het kabinet ook bepleit. ‘Wij zullen eerst het standpunt van het (nieuwe) kabinet dit jaar afwachten, voordat wij ons beraden op vervolgstappen’, aldus het college.

Ook stelt het college er tijd nodig is om alternatieve activiteiten te organiseren en nieuwe tradities te ontwikkelen waarmee het jaar alsnog op een feestelijke manier kan worden afgesloten, zonder vuurwerk.

Het college erkent dat een verbod op de koop en verkoop van vuurwerk effectiever is dan een verbod op het afsteken van vuurwerk, maar stelt dat zij daar niet bevoegd toe is. ‘Alleen het Rijk kan een verbod instellen op verkopen, vervoeren én afsteken.’

Vuurwerkverbod komt er, maar niet versneld. (Foto: Shutterstock)

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto