(Archieffoto: Shutterstock)
(Archieffoto: Shutterstock) Almere DEZE WEEK

Over drie jaar vuurwerkverbod

Algemeen

ALMERE - Het college wil binnen drie jaar een totaalverbod invoeren op het afsteken van consumentenvuurwerk in Almere. Dat zal via een stappenplan in werking worden gezet. Op de Politieke Markt van afgelopen donderdag bleek dat moties om dit te wijzigen het niet gaan halen.

Door Robert Mienstra

De wens van het college is om in Almere geleidelijk naar een totaalverbod toe te werken. ‘We zijn niet voornemens om het totaalverbod van afgelopen jaarwisseling direct door te trekken naar aankomende jaarwisseling(en)’, schrijft het college in haar raadsbrief. ‘We verwachten dat het draagvlak voor een totaalverbod beter zal zijn als we kiezen voor een aanloopperiode waarin de gebieden waar vuurwerk afgestoken mag worden steeds meer worden beperkt én daarnaast samen met bewoners wordt gekeken naar alternatieve activiteiten die het feestelijke karakter van de jaarwisseling vertegenwoordigen en vuurwerk als traditie kunnen vervangen.’

Moties

De Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en de ChristenUnie wilden dit jaar al een totaalverbod op het vuurwerk. De fractie van Respect Almere was daartegen en wilde de Almeerders de keus geven om zelf siervuurwerk af te steken en/of een vuurwerkshow te bezoeken. Het CDA ging voor vuurwerk-buurtverenigingen. Maar in de vergadering bleek dat voor deze ideeën geen draagvlak is in de raad. Bovendien werden de moties door burgemeester Franc Weerwind ontraden.

Stappenplan

Globaal is de wens van het college om de afbouw als volgt in te zetten:
- Jaarwisseling 2021-2022; Uitbreiden van vuurwerkvrije zones naar alle natuurgebieden, parken en kwetsbare locaties en in de aanloop ernaartoe in gesprek met bewoners over een nieuwe viering van oud en nieuw.

- Jaarwisseling 2022-2023; Vuurwerkvrije stad met daarbinnen ‘afsteekzones’, daarnaast uitvoering geven of bewoners ondersteunen bij het uitvoeren van alternatieve activiteiten. Dit kan een alternatief evenement zoals bijvoorbeeld een lichtshow zijn (afhankelijk van beschikbare middelen).

- Jaarwisseling 2023-2024; Vuurwerkvrije stad Almere, daarnaast vervolg op het evenement dat tijdens de vorige jaarwisseling in gang is gezet.

Binnenkort stemt de raad over het voorstel van het college.

Uit de krant