Ben Nassir Bouayad: 'minstens honderd agenten erbij'  (Foto: Almere DEZE WEEK)
Ben Nassir Bouayad: 'minstens honderd agenten erbij' (Foto: Almere DEZE WEEK)

Nieuwe politiechef: ‘het is 5 voor 12’

Algemeen

ALMERE – Ben Nassir Bouayad is nu iets meer dan honderd dagen de hoogste politiebaas in Flevoland. Het sectorhoofd trof bij zijn aantreden een korps aan dat zwaar onderbezet is. Pas eind 2023 is de capaciteit weer op niveau, zegt hij. Voor alle duidelijkheid: dat is het niveau van 2011. Eind volgend jaar zijn we twaalf jaar verder en is het inwoneraantal enorm gegroeid.

Door Marcel Beijer

Bouayad wil één ding duidelijk voorop stellen: hij is ontzettend trots op de Flevolandse agenten. “Ondanks het tekort aan agenten is hun inzet enorm en de traditionele criminaliteit zelfs fors gedaald.”
Dat is een prestatie van formaat, wil hij maar zeggen. “Tijdens de enorme polarisatie en coronarellen in het land vond iedereen het vanzelfsprekend dat er in Flevoland geen rellen waren. Maar daar waren wel meerdere oproepen toe gedaan. Het is puur te danken aan het feit dat we als politie in de haarvaten van de samenleving zitten en dat we digitaal behoorlijk voorop lopen met rechercheren en online monitoren. Om die reden lukte het ons de daders vroegtijdig te traceren en bleef het hier rustig.”

Zorgen

Kijkend naar Almere ziet Bouayad drie grote zorgen. Allereerst is dat de ondermijning. “Almere ligt op een strategisch interessant punt voor de georganiseerde misdaad: dicht bij de A6, Amsterdam, Schiphol, de overslaghaven in Lelystad. Maar ook de jonge aanwas en de snelheid waarmee de jeugd wordt meegetrokken in de georganiseerde criminaliteit. Cocaïne zorgt voor veel ellende bij jongeren: zowel wat betreft gebruik, als bezit en handel. De verleiding is groot om snel rijk te kunnen worden. Maar het gaat ook vaak gepaard met geweld en wapens.”

Cybercrime

De opkomst van cybercrime is een snel groeiend punt van zorg. “We kennen ondertussen allemaal wel iemand die geld is kwijtgeraakt door oplichting via mails of sms-berichtjes. Naast opsporing is het van belang dat mensen weerbaarder worden. Cybercrime bestrijd je niet alleen met een speciaal deskundig team of een digitaal wijkagent. Ik vind dat agenten in hun opleiding digitale vaardigheid aangeleerd moeten krijgen en dit jaarlijks onderhouden dient te worden, net als bijvoorbeeld het Strafrecht en Strafvordering.”

Verbinden en begrenzen

Bouayad maakt zich zorgen om de jonge aanwas. De oplossing zit voor wat betreft Bouayad in ‘verbinden en begrenzen’. Ik geloof dat we jongeren uit de criminaliteit kunnen houden door vroegtijdig in te grijpen in samenwerking met onze partners zoals gemeente, jeugdzorg, scholen. Ik zie nog te vaak dat de omgeving van jongeren niet altijd stabiel is. Foute rolmodellen, verkeerde vrienden, onstabiele thuissituatie en niet weerbaar zijn om de verleiding voor de dure spullen of het snel geld verdienen te kunnen weerstaan. Van belang is dat we als politie de samenwerking versterken met onze ketenpartners, maar ook een politie zijn die goed in de haarvaten van de samenleving zit. Zo kun je preventief actie ondernemen als bijvoorbeeld de thuissituatie niet stabiel is: als de ouders ruzie maken, hun opvoedtaken niet doen of verslaafd zijn. Zo houd je het leeuwendeel uit de criminaliteit, daar ben ik van overtuigd. Het deel dat toch in de criminaliteit terecht komt leg je begrenzingen op. Handhaven is het sluitstuk en dan komt de politie in beeld.”

Capaciteit

Daar moet dan wel voldoende capaciteit voor zijn. En daar zit precies het probleem. Ondanks de enorme groei van de stad heeft Almere er sinds 2011 geen agent meer bij gekregen. Komt het district op peil, dan is dat niet het peil van 2023, maar van 2011. Nog steeds te weinig. Onlangs liet Bouayad aan de gemeenteraad weten dat deze zomer wijkagenten een aantal weken een deel van hun werk niet kunnen doen om de 112 meldingen te kunnen blijven afwerken. In Poort werken twee wijkagenten op 17.000 inwoners, waar de norm 1 op 5000 hoort te zijn. “En dat geldt voor meer plekken in Almere. Maar er zijn ook te weinig rechercheurs. Zo speelt nu de zedenzaak rond de oud-directeur van Kanjer Wens. Dat heeft enorme impact en vergt zoveel onderzoek dat ik vier man extra moet toevoegen aan het zedenteam. Dan ben ik genoodzaakt keuzes te maken, en dat zijn niet de minste: inbraken, overvallen en cokehandel blijven dan liggen. 

Lobby

De onderbezetting loopt al jaren. Bouayad verwacht dat het district eind 2023 op papier weer ‘op orde’ is: “Flevoland is de sterkst groeiende provincie. Almere is een grootstedelijk gebied geworden, met alle vraagstukken die daarbij horen. Ook op het gebied van veiligheid.”
Oud-burgemeester Franc Weerwind smeekte de raadsleden met landelijke fracties herhaaldelijk om bij hun partijgenoten in Den Haag te lobbyen voor uitbreiding van het district. Onlangs deed ook waarnemend burgemeester Ank Bijleveld een dergelijke oproep. Het heeft vooralsnog niets geholpen, erkent ook Bouayad. “Ik ben nu ook aan het lobbyen, en ik doe opnieuw met klem een verzoek aan de politiek om het district Flevoland op peil te brengen. Het is vijf voor twaalf. Gelet op de verwachte bevolkingsgroei in Flevoland en de complexere veiligheidsvraagstukken zoals verharde georganiseerde misdaad, ondermijning en cybercrime zijn minstens honderd agenten/rechercheurs nodig bovenop uitbreiding die eind 2023 gerealiseerd is. De provincie verdient gewoon een volwaardig politiekorps.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto