De eerste schooldag voor een groep Oekraïense leerlingen. Juf Vera, afkomstig uit Oekraïne, kreeg de leerlingen meteen aan het werk. Rechts Theo Klein Koerkamp, directeur van het Taalcentrum. (Foto: Almere DEZE WEEK)
De eerste schooldag voor een groep Oekraïense leerlingen. Juf Vera, afkomstig uit Oekraïne, kreeg de leerlingen meteen aan het werk. Rechts Theo Klein Koerkamp, directeur van het Taalcentrum. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Oekraïense leerlingen starten op Taalcentrum

Algemeen

ALMERE – Een groep Oekraïense leerlingen krijgt vanaf afgelopen donderdag onderwijs bij het Taalcentrum Almere. Ze werden feestelijk ontvangen op de school in Almere Stad. Ook wethouder Roelie Bosch van onderwijs kwam een kijkje nemen. 

Door Robert Mienstra

Het Taalcentrum heeft inmiddels vier leerkrachten uit de Oekraïne aangenomen waarvan de lesbevoegdheid ook in Nederland is erkend. ”Inmiddels hebben we ruim twintig sollicitanten afkomstig uit de Oekraïne”, vertelt Theo Klein Koerkamp, directeur van het Taalcentrum. “Daaronder zijn leerkrachten die recent gevlucht zijn uit het oorlogsgebied. Ze gaven aan ook zo snel mogelijk de Nederlandse taal te willen leren. Dat is natuurlijk noodzakelijk als je op het Taalcentrum wilt blijven werken.”
De opvang van de Oekraïense leerlingen kwam tot stand door samenwerking tussen een groot aantal partijen. “Dat ging heel goed”, zegt Klein Koerkamp, “en fijn dat we welkom zijn op de school de Delta in Stad. Dat helpt enorm.”

Doelgroepen

Het Taalcentrum Almere is een school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Dat zijn kinderen die nog maar kort in Nederland zijn, maar ook kinderen die in Nederland geboren zijn en niet-Nederlandstalig zijn opgevoed.” We hebben het onder meer over kinderen van vluchtelingen van het AZC, van statushouders, arbeidsmigranten en expats”, vertelt Klein Koerkamp. “En daar komen nu de Oekraïense kinderen dus bij.”

Nederlands

Centraal staat het leren van Nederlands op het Taalcentrum. “Tachtig procent van de leerlingen die een leerachterstand hebben, heeft ook een taalachterstand”, legt Koerkamp uit. “Als je die taalachterstand wegwerkt, boek je enorme winst bij de die leerlingen. En dat is precies wat we doen. Kinderen leren de eigen taal in de eerste vijf levensjaren als een natuurlijk proces. Een tweede taal aanleren vergt een andere aanpak. Bij de kleuters maken we op het Taalcentrum de meeste winst. Na een jaar spreken ze soms al vloeiend Nederlands. Dan komt het eropaan dat de kinderen met de aangeleerde woorden de schooltaal beter begrijpen.”
De kleuters leren er op het Taalcentrum ruim tweeduizend nieuwe woorden bij, dat is tien nieuwe woorden per dag, waarbij er dagelijks 70 woorden betekenisvol herhaald worden. “Als de leerlingen vanuit het Taalcentrum PO doorstromen naar het regulier onderwijs, hebben ze gemiddeld zo’n drieduizend woorden in het Nederlands geleerd. Nederlandse leerlingen kennen aan het einde van de basisschool gemiddeld zo’n 17.000 woorden die ze grotendeels actief kunnen gebruiken”, zegt Klein Koerkamp. “Daarbij speelt bij alle vakken het leren van Nederlands een grote rol.”

Specialisten

De leerkrachten die op het Taalcentrum werken zijn specialisten. “Vroeger hadden alle personeelsleden een NT2 opleiding (Nederlands als tweede taal -red.), maar met het huidige lerarentekort kunnen we dat niet altijd meer vragen. Een aantal leraren leert het vak dan in de praktijk.”

Doorstromen

Het Taalcentrum is er voor leerlingen van alle niveaus. Leerlingen met capaciteiten voor TL/HAVO of HAVO/VWO, maar die nog niet het gewenste niveau hebben bereikt in de Nederlandse taal om dit onderwijs te kunnen volgen, kunnen naar de kopklas. De kopklas is een voorbereidingsjaar om daarna alsnog verder te kunnen gaan in TL/HAVO of HAVO/VWO. Deze kopklas is gevestigd op de Meergronden in Haven.
Leerlingen met capaciteiten voor het VMBO op BBL/KBL gaan naar de kansklas op Echnaton om van daaruit te kunnen doorstromen.
“Het grootste aantal leerlingen zit op het Taalcentrum op het primair en voortgezet onderwijs. Op het moment dat zij het gewenste taalniveau hebben bereikt, stromen ze door naar het reguliere onderwijs. Dat kan vaak al na één jaar in het primair onderwijs en na twee jaar in het voortgezet onderwijs”, zegt Klein Koerkamp.

Groei

Op dit moment krijgen er 650 leerlingen les op het Taalcentrum. Er werken 115 personeelsleden. “Ik verwacht dat we nog flink verder gaan groeien’, zegt Klein Koerkamp. “Daardoor zullen we samen met de schoolbesturen en de gemeente op zoek moeten naar nieuwe locaties. En... nieuwe leerkrachten kunnen altijd solliciteren.”
Meer informatie: taalcentrumalmere.nl en info@taalcentrumalmere.nl

Uit de krant