Minister Dennis Wiersma in gesprek met leerlingen van de Zeeraket. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Minister Dennis Wiersma in gesprek met leerlingen van de Zeeraket. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Minister van onderwijs Dennis Wiersma (VVD) in Almere: ‘Nog tien jaar lerarentekort’

Algemeen

POORT - Dennis Wiersma (VVD) Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs bracht vorige week een werkbezoek aan basisschool de Zeeraket in Poort. Hij ging in gesprek met leerkrachten, leerlingen en ouders over de het lerarentekort in Almere, de kwaliteit van onderwijs en de invloed van corona op het onderwijs. Het lerarentekort in Almere is 17 procent en dat zal de komende jaren nog oplopen.

Door Robert Mienstra

Een van de leerlingen vroeg aan Wiersma: ‘Wat gaat u doen aan het lerarentekort in Almere?’ De minister toonde zich niet optimistisch: “We moeten de komende tien jaar rekening houden met een lerarentekort, en het wordt misschien wel erger. De instroom van leraren neemt af, en de vroegtijdige uitstroom van studenten op de Pabo neemt toe. Ik kan als minister namelijk geen personeel aan scholen ‘geven’. Wat ik wel kan doen is extra geld aan de scholen geven waarmee zij extra ondersteuning kunnen inhuren zodat er meer aandacht voor leerlingen en leraren is. Want laten we eerlijk zijn: leraar zijn is een prachtig beroep. Dat moeten we meer uitdragen met elkaar. We moeten er voor zorgen dat leraren minder werkdruk ervaren en meer tijd krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Daar hebben we nu echt veel geld voor beschikbaar, dus daar ga ik graag met iedereen in het onderwijs mee aan de slag.”

Samenwerken

Wiersma vond dat alle scholen in de regio veel meer moesten gaan samenwerken zodat zwakkere scholen profijt kunnen hebben van sterkere scholen. “Bovendien moeten we in Almere zelf op zoek gaan naar personeel en extra handjes. Almere moet in haar eigen netwerk zoeken. Ik realiseer me wel dat alle scholen in dezelfde vijver vissen.” De minister ziet ook kansen in het anders organiseren van het onderwijs. ”Er liggen misschien kansen in het digitaal onderwijs waar we met corona veel ervaring hebben opgedaan.” De minister benadrukte ook dat scholen moeten uitstralen dat het vak van leraar mooi is.” Daardoor worden mensen die wellicht in het onderwijs willen gaan doen enthousiast voor het vak.”

Corona

Een van de leerkrachten benoemde ook de voordelen van de coronatijd. “Ouders moesten zelf les gaan geven. Daardoor zagen ze wat we op school deden, kregen ze meer zicht op het onderwijs. De contacten met ouders zijn daardoor ook beter geworden.” Een leerling voegde toe dat zelfstandig werken door corona voor haar een voordeel was geworden. “Ik moest zelf gaan plannen, dat was heel prettig. Het is heel fijn dat de school nu verder gaat met dat zelfstandig werken. Ook werken we nu in de klas met planningen. Dat wal ik graag zo houden.”

Nieuw gebouw

De Zeeraket zelf zit nog niet in de hoek waar de klappen vallen. Leraren werken er graag, mede door het pedagogisch klimaat in de school. Bovendien verhuist de school in april naar een nieuw gebouw waar iedere leraar wel wil werken en iedere leerling les wil krijgen. Het gebouw is ruim opgezet met veel glazen wanden waardoor het ruimtelijk effect versterkt wordt. De klaslokalen zijn groter dan vereist door op andere ruimtes in te leveren.

Interesse

De minister toonde zich oprecht geïnteresseerd in de school en vooral in de leerlingen. Hij liet zich door hen rondleiden in de school en in iedere klas ging hij in gesprek met de kinderen. “Dit is een mooi systeem van onderwijs op de Zeeraket”, zei hij. “Ik kan me voorstellen dat leraren, en leerlingen zich hier thuis voelen. Dit wil je natuurlijk op veel meer scholen zo zien!”

Verschillen

Raadslid Koen Bokhorst van de VVD was bij het bezoek aanwezig. “De Zeeraket is een geweldige school. Als ik het nieuwe gebouw zo zie, ervaar ik wel dat er grote verschillen zijn in Almere. Bij basisschool de Ark staan de teiltjes in de lokalen om het regenwater op te vangen en moesten de leerlingen in de winter met hun jas aan lessen volgen omdat de verwarming het niet deed. Daar ligt nog een taak voor de gemeenteraad en de gemeente om daar actie op te ondernemen. De samenwerking waar de minister het over had, speelt ook hier een rol. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto