Flinke belangstelling voor de oprichting van de Renaissanceschool in Almere. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Flinke belangstelling voor de oprichting van de Renaissanceschool in Almere. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Renaissanceschool moet antwoord zijn op failliet onderwijs

Algemeen

ALMERE – “In het Nederlandse onderwijs gaan de vaardigheden voor taal en rekenen catastrofaal achteruit. Daarom zijn de nieuwe renaissancescholen broodnodig”, stelde Ralf Dekker van de Tocquevillestichting vorige week tijdens een bijeenkomst voor vooral ouders in een zaal aan de Randstad. Zo’n 45 mensen bezochten de informatieavond voor een nieuw op te richten Renaissanceschool in Almere.

Door Robert Mienstra

Omdat het idee voor de Renaissancescholen uit de koker van de politieke partij Forum voor Democratie komt, was de zaal met name gevuld met Forumaanhangers. “Maar Renaissancescholen worden ten onrechte Forumscholen genoemd”, stelde Dekker. “De scholen vallen onder een stichting die onafhankelijk is van Forum.”

Uitgangspunten

Tijdens de bijeenkomst werden de uitgangspunten en de noodzaak van de op te richten Renaissanceschool belicht. “Ouders hebben moeite met de kwaliteit van het onderwijs”, stelde Dekker, “maar ook met de ideologieën die er vanuit de overheid opgelegd worden. De indoctrinatie met een eenzijdig wereldbeeld maakt het kritisch denken van kinderen onmogelijk. De kwaliteit van het huidige onderwijs is slecht, rekenen en taal ondermaats en over de coronamaatregelen zijn we duidelijk: de scholen hoefden die vaak helemaal niet van overheidswege op te leggen, maar deden dat op last van hun bestuur dat vaak veraf staat van de werkvloer. Wij zullen dat bij de Renaissancescholen dan ook nooit doen.”

Niet digitaal

De Renaissanceschool is volgens de stichting niet politiek en richt zich vooral op de basisvakken rekenen en taal. “Daarbij komt dat kinderen niets meer zonder computer kunnen. Op onze scholen zijn er geen mobieltjes en computers in de klas. Wij leren de kinderen weer staartdelingen en schrijven met de hand. Door dat laatste landt goede spelling ook beter bij de kinderen.”

Leraar centraal

Ben van Tilborg van de stichting lichtte tijdens de bijeenkomst het schoolplan toe. “Onze twee uitgangspunten zijn dat leerlingen graag naar school gaan en dat de relatie met de leraar goed is. Daarbij staat de leraar centraal.” Dit laatste staat tegenover het uitgangspunt van de reguliere scholen waarin vrijwel altijd gesteld wordt dat de leerling centraal staat.
“Wij gaan een klassiek onderwijsconcept uitrollen waarin veel van vroeger terugkomt”, zei Van Tilborg. “Wij gaan kleuters en peuters niet stiekem meer te vroeg letters leren. Zij moeten eerst spelenderwijs hun fantasie ontwikkelen. Als je te vroeg met intellectueel onderwijs begint, kan het kinderbrein zich niet vrij ontwikkelen en leidt dat in het latere leven tot gezondheidsklachten, ook bij volwassenen.”

Taal

Taal zal aanvankelijk vooral gebaseerd zijn op sprookjes, mythen, fabels en bijbelse verhalen. “Daarmee wordt de fantasie ontwikkeld. Bovendien halen kinderen daar universele waarheden uit als goed en kwaad. Zonder gelovig te worden kan je veel leren uit de wetten van Mozes”, zei Van Tilborg. “Daarbij komen de zaakvakken ’s ochtends aan bod, omdat die het beste op dat tijdstip beklijven. ‘s Middags komen de creatievere vakken aan bod waar de verhalen van ’s ochtends verwerkt worden.”

Praktijk

Handvaardigheid met spijkeren, touwvlechten, beitelen, figuurzagen, plakken en lijmen, boren zijn eenvoudige kunstzinnige producten te maken. Van de artistieke kant kan men tot de klassieke volkskunst komen of men gaat richting knutselen en de beheersing van handgereedschap. Deze andere richting kan via houtbewerking tot gebruiksvoorwerpen of reparaties met hout leiden.

Geen lerarentekort

Op dit moment hebben zich landelijk al ruim 100 leerkrachten gemeld die zich willen inzetten voor de Renaissancescholen. “Een relatief groot deel daarvan is mannen”, zei Dekker. “Dat is goed voor de ontwikkeling van de jongens in de klas. Wij hoeven dus ook niet te vrezen voor een lerarentekort voor de Renaissance scholen.”

Kanttekening

Na afloop van de bijeenkomst konden ouders zich melden voor een projectgroep om de Renaissanceschool in Almere van de grond te krijgen. De organisatie heeft al een locatie op het oog om na de zomervakantie te beginnen.
Een van de ouders had wel een kanttekening bij de school. “Er wordt toch altijd een relatie gelegd tussen Forum voor Democratie en de Renaissanceschool. Hoe voorkom ik dat mijn kind een Forumstempel krijgt?” Dekker stelde dat dat snel zal wegebben als blijkt dat de Renaissancescholen een succes zijn en een breed publiek gaan trekken.

Meer informatie: www.renaissanceschool.nl en info@renaissanceschool.nl

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto