Ryanne Verdoorn van de GGD. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Ryanne Verdoorn van de GGD. (Foto: Almere DEZE WEEK)

GGD komt in actie bij zorgwekkend gedrag

Algemeen

ALMERE- GGD Flevoland krijgt per jaar rond de 1500 meldingen over mensen waar zorgen over bestaan. Deze meldingen zijn zeer uiteenlopend en kunnen bijvoorbeeld gaan over verwarde personen, vervuilende huishoudens of andere ingewikkelde problematiek. GGD Flevoland heeft het team Vangnet en Advies als onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Zorg. Ryanne Verdoorn is er procescoördinator: “ Wij zijn zelf geen hulpverleners, maar we proberen de cliënt met de juiste instanties in contact te brengen.”

Door Robert Mienstra

De GGD krijgt de meldingen van tal van partijen. “Ruim tweederde van de meldingen komt van de politie”, zegt Verdoorn. “Verder krijgen we meldingen over zorgwekkende situaties onder meer van de huisartsen, de wijkteams, woningbouwcorporaties, en ook van buurtbewoners.”

De GGD maakt eerst een analyse van de situatie en bepaalt op basis daarvan welke actie er ondernomen kan worden. Een van de mogelijkheden is een huisbezoek. “We willen dan in contact komen met de betreffende persoon. Dat kan na telefonisch contact, en als dat niet lukt gaan we naar de mensen toe. Een medewerker van de GGD kan zich altijd als medewerker identificeren. We halen soms alles uit de kast. Als er na aanbellen niet wordt opengedaan, proberen we via de brievenbus te communiceren. Vaak komen we meerdere keren langs. Er zijn bijvoorbeeld mensen die vanuit hun kwetsbaarheid wantrouwend zijn naar hun omgeving. Maar het gaat erom dat er contact komt.”

Analyse

Het doel van de huisbezoeken is om de cliënt te verleiden tot zorg. “Er zitten mensen bij die zorg mijden, ernstig verslaafd zijn en/of kampen met psychische problematiek. De vraag is altijd “hoe krijgen we de zorg daar binnen en kunnen we de situatie verbeteren”, legt Verdoorn uit. “Instanties die we dan na een analyse kunnen inschakelen zijn bijvoorbeeld Amethist, Triade, Kwintes, het Leger des Heils en de GGZ. Die kunnen dan een zorgtraject in gang zetten om de mensen te helpen. Dat traject blijven we als GGD vervolgens monitoren.”

Gedrag melden

Buurtbewoners die zorgen hebben over iemand uit de straat kunnen dat makkelijk melden via de website www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl “Die meldingen komen bij de GGD binnen”, zegt Verdoorn. “Wij maken dan de analyse en beoordelen welke urgentie er is. En dat kan resulteren in actie en bijvoorbeeld een huisbezoek bij de cliënt.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto