Het gebrek aan participatie in Waterwijk liep in 2021 zo hoog op dat boze bewoners de vergaderzaal verlieten (Archieffoto: Live uitzending gemeente)
Het gebrek aan participatie in Waterwijk liep in 2021 zo hoog op dat boze bewoners de vergaderzaal verlieten (Archieffoto: Live uitzending gemeente)

Klankbordgroepen wachten uitnodiging burgemeester af

Algemeen

ALMERE - De ondertekenaars van de petitie zijn blij dat burgemeester Hein van der Loo aangeeft dat hij met Burgerparticipatie Almere (BPA) en Klankbordgroep Annapark in gesprek wil. Tegelijkertijd zijn ze huiverig.

In een interview met Almere DEZE WEEK gaf Van der Loo vorige week aan dat hij BPA en de Klankbordgroep wil uitnodigen voor een gesprek. De twee instanties zijn mede-ondertekenaar van de petitie die onlangs het college opriep om participatie goed ter hand te nemen, of anders op te stappen. De petitie is inmiddels bijna 900 keer ondertekend. Ook heeft zich een twaalfde bewonersgroep aangesloten: de bewonersgroep Danswijk.
“Het is een mooie eerste stap en wij kijken ernaar uit om ook daadwerkelijk een uitnodiging te ontvangen”, stelt woordvoerster van de petitie Maribel Gonzalez Zwart.

Het gaat om participatie

Ze benadrukt echter dat het doel van de petitie niet is om over projectinhoudelijke zaken te praten, zoals het Annapark of welk ander plan ook. “Dat staat los van het doel van de petitie.  De petitie richt zich op de manier waarop de gemeente met haar bewoners omgaat wat betreft participatie en betrokkenheid. We hebben berichten ontvangen van veel meer groepen uit andere wijken die ontevredenheid uiten over de participatie.”
Het gesprek zou volgens Gonzalez Zwart niet alleen met de burgemeester gevoerd moeten worden, maar ook met de gemeenteraad en de portefeuillehouder participatie.

BPA

Burgerparticipatie Almere ondersteunt de woorden van Gonzalez Zwart en benadrukt dat er al eerder gesprekken zijn geweest met de burgemeester, onder andere naar aanleiding van zijn uitlatingen in de podcast Politiek Circus van Almere over participatie en het NIMBY-gedrag. “Participatie blijkt door de jaren heen een heikel punt te zijn en we begrijpen natuurlijk dat er procedurele beperkingen zijn, maar vaak blijven we steken in triviale kwesties.”

Concrete afspraken

Het BPA stelt dat zij samen met de woordvoerder van de petitie namens alle ondertekenaars een brief ofwel vertrekpunt opstellen die ze na het zomerreces gezamenlijk met alle ondertekenaars van de petitie willen indienen. Ze stellen ook dat er gelukkig al een aantal partijen uit de gemeenteraad zijn die participatie belangrijk vinden en contact hebben opgenomen, maar er moeten nu ook concrete en uitvoerbare afspraken over worden gemaakt, vandaar ook dat een breder draagvlak nodig is.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto