Het college moet aftreden, vinden de klankbordgroepen. (Foto: Maarten Feenstra)
Het college moet aftreden, vinden de klankbordgroepen. (Foto: Maarten Feenstra)

Petitie elf bewonersgroepen eist aftreden van college

Politiek

ALMERE – Elf bewonersgroepen in Almere hebben een petitie opgesteld dat oproept om op te staan tegen de Almeerse politiek en met name het stadsbestuur. De bewoners hekelen het gebrek aan participatie en stellen dat het college zijn eigen agenda doorvoert. Ze roepen Almeerders op de petitie te ondertekenen en eventueel het aftreden van het college. 

Door Marcel Beijer

De leefbaarheid en veiligheid van onze wijken staan op het spel, terwijl bewoners worden genegeerd”, zegt woordvoerder Maribel Gonzalez Zwart die zelf betrokken is bij de Klankbordgroep Literatuurwijk. “Boosheid en ontevredenheid onder Almeerders groeit. Transparantie is ver te zoeken, aangezien het College zijn eigen agenda nastreeft.” Volgens de ondertekenaars doet het huidige College niets om het vertrouwen in de Almeerse politiek terug te winnen. “En wat is participatie waard als afspraken te gemakkelijk terzijde worden geschoven of achteraf anders worden uitgelegd”, zegt Gonzalez Zwart. “Bewoners worden door het college te gemakkelijk weggezet als Nimby’s of ongeïnteresseerden. De zwijgende meerderheid verdient een stem. Almere is voor iedereen.”

Problemen

De elf ondertekenaars wijzen op de grote problemen in de stad, zoals de woningnood en het lerarentekort. “De wethouders wijzen naar elkaar, met ieder hun eigen agenda. Waar blijft de bestuurlijke collegialiteit? Het College kan de uitdagingen van de stad niet aan.”

Participatie

Vooral het gebrek aan participatie is de elf klankbordgroepen een doorn in het oog. “Het is nog niet goed bij de gemeente doorgedrongen dat zij er voor de bewoners zijn”, zegt Ad Kuijper van Burgerparticipatie Almere, ook een van de ondertekenaars. “Bewoners moeten als eerste betrokken worden bij nieuwe plannen en ontwikkelingen, op locatie.  Zo kunnen waardevolle ideeën en het collectieve geheugen worden meegenomen. Bewoners kennen de stad het beste”. Gonzalez Zwart: “Maar nu krijgt de zwijgende meerderheid geen kans om mee te doen, omdat slechts een klein deel georganiseerd de weg naar het stadhuis weet te vinden. Het huidige College handelt reactief en mist een proactieve benadering. De kloof tussen gemeente en bewoners groeit, wat het vertrouwen en de opkomst bij verkiezingen schaadt.” 

Raad

De gemeenteraad krijgt onvoldoende de kans om het college te corrigeren. “De Raad heeft beperkte tijd om te luisteren, belemmerd door politieke en coalitieafspraken. Veel afspraken liggen verankerd. Het coalitieakkoord en wethouders beloven gesprekken en participatie, maar blijven in gebreke. Ze vormen een steeds groter wordende blokkade voor Almeerders.”
Het is volgens de elf klankbordgroepen hoog tijd om op te staan. “Laten we onze boosheid en ontevredenheid omzetten in actie. We eisen transparantie en verantwoordelijkheid van het College. Teken de petitie en eis verandering voor een Almere waarin participatie en inwoners meetellen.”

Petitie aan de Raad en College

De opstellers van de petitie eisen dat Raad en College onafhankelijker gaan functioneren en constructief gaan samenwerken. Ook moet bij nieuwe voornemens en ontwikkelingen in een vroeg stadium al het gesprek met bewoners worden aangegaan en dient besluitvorming pas plaats te vinden na het voeren van het gesprek met bewoners, met behoud van inspraakmogelijkheden. Als het College geen gehoor zal geven aan deze eisen, eisen ze hun aftreden om ruimte te maken voor een bestuur dat wel luistert naar de inwoners van Almere.

De petitie is te vinden via deze link of het scannen van onderstaande QR-code.

De petitie is ondertekend door:

Klankbordgroep Literatuurwijk
Stichting Bezwaar Wooncomplex Verslaafden Almere Poort
Collectief Stedenwijk
Gregor Stam Sportbegeleiding
Burgerparticipatie Almere
Bewoners Lakeside
Bewoners De Smaragd
Bewoners The City
Buurtschap Nobelhorst Midden
Bewonersgroep Parkwijk West/ Boomgaardweg
Watersportvereniging Noorderplassen West

Afbeelding

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto