(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

Provinciale partijen: ‘hijs de vredesvlag’

Politiek

ALMERE - Een aantal partijen heeft Arjen Gerritsen, de commissaris van de Koning in Flevoland, gevraagd om vanuit het bestuur van de provincie de vredesvlag op het provincie huis te hijsen. De partijen zien dat -als statement voor vrede en tegen antisemitisme (jodenhaat), de escalaties in Gaza. Dat is nodig vanwege de onrust in de samenleving , zoals de studentenprotesten en de esacallatie van een kermis in Noordoostpolder.

De brief is ondertekend door PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP. De tekst luidt als volgt:

‘De onrust in onze samenleving neemt alsmaar toe als gevolg van het langdurig conflict in Gaza. Het meest recente voorbeeld zijn de studentenprotesten bij de Universiteit van Amsterdam, niet heel ver van Flevoland. Onze provincie staat niet op een eiland. De vreselijke terroristische aanval op 7 oktober door Hamas en de vreselijke beelden vanverwoestingen en vele duizenden onschuldige slachtoffers in Gaza door Israëlische militaire aanvallen laten Flevolanders niet onberoerd.
Dit leidt helaas ook tot onveiligesituaties zoals recentelijk op een kermis in de Noordoostpolder als gevolg van het wangedrag van rellende jongeren.’

Verantwoordelijkheid

De brief gaat verder: ‘Hoewel het provinciaal bestuur van Flevoland geendirecte invloed kan uitoefenen op het menselijk lijden in het Midden-Oosten heeft zij wel een verantwoordelijkheid naar de Flevolandse samenleving. De Flevolandse samenleving staat onder druk en lijkt verre van de krachtige samenleving die wij nastreven in Flevoland. De fracties van PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP Flevoland willendaarom de Gedeputeerde Staten van Flevoland vragen om:

- de vredesvlag te hijsen als statement voor vrede in Israel en de Palestijnsegebieden, Oekraïne en in andere conflictgebieden.
- zich uit te spreken tegen antisemitisme en andere vormen van discriminatie zoalsIslamofobie als gevolg van het conflict in Gaza. We moeten het conflict nietimporten naar onze samenleving.
- zich nadrukkelijk uit te spreken voor het grondrecht op vreedzame demonstratiesen protesten.’

Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd op het verzoek. In het provinciale college zitten VVD, PVV, BBB, ChristenUnie en SGP.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto