Het complex komt op de plek van De Beurs (Foto: Almere DEZE WEEK)
Het complex komt op de plek van De Beurs (Foto: Almere DEZE WEEK)

Deel raad wil minder studentenwoningen aan Wisselweg

Wonen

ALMERE – Het is nog geen uitgemaakte zaak dat het nieuw te bouwen wooncomplex aan de Wisselweg, op de plek van het voormalige pand De Beurs, minder dan de 511 beoogde studentenwoningen krijgt, maar juist meer reguliere huurwoningen, zodat ook andere jongeren er kunnen wonen.

Door Marcel Beijer

In totaal krijgt het complex 937 sociale huurwoningen, waarvan dus 511 studentenwoningen. Veel raadsleden zouden die verhouding graag anders willen, met dus minder studentenwoningen. Wethouder Maaike Veeningen stelde dat het project aan de Wisselweg geen gemeentelijk voorstel is, maar een initiatief van projectontwikkelaar Van der Valk Investments. Die is in het businessmodel uitgegaan van 511 studentenwoningen die dan door een externe organisatie (studentenhuisvester DUWO) worden verhuurd. Mocht de raad de balans tussen studenten- en reguliere sociale huurwoningen anders willen, dan zal Van der Valk bij de rechter daar een stokje voor willen steken, zo viel tussen de regels door te horen. Ze krijgen daarbij waarschijnlijk morele steun van woningbouwvereniging GoedeStede die van mening is dat een andere verhouding de leefbaarheid in een wooncomplex ‘op deze schaal’ niet ten goede komt.

Impuls

Wethouder Veeningen benadrukte het belang van het project voor Almere. “Het staat op een plek waar jarenlang niets gebeurde en die zelfs voor overlast zorgde. Het project geeft bovendien een impuls aan het stadscentrum en biedt jongeren een kans op betaalbare huisvesting. ”Veeningen zette ook vraagtekens bij de wenselijkheid om meer sociale huurwoningen in het complex te realiseren. Ze stelde dat in de nabije omgeving van de Wisselweg (Staatsliedenwijk, Kruidenwijk, Stedenwijk) momenteel al voldoende sociale huurwoningen zijn. Daarnaast zijn er nog 200 in voorbereiding op bedrijventerrein Randstad. Of de gemeenteraad dat met haar eens is, zal volgende week duidelijk worden. Dan wordt verder over het plan gesproken.

Uit de krant