Afbeelding

Cliëntenberaad wil onderzoek woonruimteverdeling

Wonen

ALMERE – Het Cliëntenberaad Almere (CBA) schakelt de Rekenkamer in om een rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren naar de woonruimteverdeling in Almere. De actie heeft tot schriftelijke vragen van D66 geleid.

Het CBA is van mening dat de gemeente via de Huisvestingswet de ‘onevenwichtige en onrechtvaardige’ effecten van schaarste aan goedkope woonruimte kan bestrijden, bijvoorbeeld via de huisvestingsverordening en de huisvestingsvergunning. Beide instrumenten beperken het recht op vrije vestiging van de huurder en het beschikkingsrecht van de verhuurder. Het CBA wees het college onlangs op een van de verhuurders van studentenwoningen die aan kandidaat-huurders eisen stelt die nergens in huisvestingsverordening te vinden zijn. ‘Het college blijkt handelen in strijd met de verordening geen probleem te vinden’, aldus het CBA.

Sociale huurwoningen

Ook stel het Cliëntenberaad dat slechts een beperkt deel van de twee procent sociale huurwoningen van particuliere verhuurders via WoningNet aangeboden wordt. Het gaat daarbij uitsluitend om kleine huurwoningen voor studenten en starters. ‘De reactie van burgemeester en wethouders op deze beide schendingen van de huisvestingsverordening is erg lauw’, stelt het CBA. ‘Daarom heeft de werkgroep de Rekenkamer van Almere gevraagd om een rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren.’

Menskracht

Ook wijst het CBA op de extra regels die de gemeenteraad in mei over ‘opkoopbescherming’ liet opnemen in het huisvestingsverordening. ‘Voor dat extra werk heeft de gemeente voorlopig geen menskracht. Uit het voorstel blijkt dat er niet eerder dan in 2023 misschien extra handhavingscapaciteit komt.’ De Rekenkamer is gevraagd ook dat aspect mee te nemen in het onderzoek.

D66

Inmiddels heeft D66 schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de actie van het CBA. De partij is van mening dat er gehandhaafd moet worden en wil van het college weten waarom het gros van de 1700 Almeerse particuliere sociale huurwoningen niet op de officiële website (woningnetalmere.nl) wordt aangeboden? ‘Kunt u aangeven of particuliere sociale huurwoningen worden toegewezen aan doelgroepen, zoals personen in het bezit van een urgentieverklaring en statushouders?’, vraagt de partij die ook van mening is dat verhuurders van particuliere sociale huurwoningen dezelfde(inkomens)eisen moeten hanteren als de woningcorporaties, zoals ook is vastgelegd in de huisvestingsverordening? Aanvullende (inkomens)eisen van verhuurders van particuliere sociale huurwoningen zouden dan onrechtmatig zijn.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto