Lucas (27 mei 2003 - 22 juni 2022)
Lucas (27 mei 2003 - 22 juni 2022)

Moeder verwijt zorginstelling nalatigheid

Algemeen

‘Zelfmoord van Lucas had voorkomen kunnen worden’

ALMERE – Lucas (19) maakte op 22 juni op het spoor in Muziekwijk een einde aan zijn leven. Zijn moeder Anita laat het er niet bij zitten. “Als de zorgverleners alerter waren geweest, hadden ze Lucas bij het spoor weg kunnen houden.” Anita doet haar verhaal om zorgverleners in het algemeen erop te wijzen dat waakzaamheid bij jongeren als Lucas nooit mag verslappen.

Door Robert Mienstra

“Ik ben ervan overtuigd dat de dood van Lucas voorkomen had kunnen worden als de zorgverleners van de Pi-groep alerter op zijn gedrag en problemen waren geweest”, zegt Anita. “Twee dagen voor zijn dood zat Lucas in een kliniek in Lelystad voor een time-out. ’s Avonds 21 juni rond 18.00 uur belde hij mij en vertelde dat hij alleen maar op zijn kamer zat en dat niemand aandacht aan hem besteedde. De psychiater bevestigde mij dat er geen behandeling plaatsvond.”
De volgende dag was Lucas weer terug bij begeleid wonen bij de Pi-groep in Kruidenwijk. “Daar heeft hij zich rond kwart voor vijf aan zijn keel gesneden”, vertelt Anita. Ze laat een foto zien die op de telefoon van Lucas staat, een selfie. “Hij had dat gedaan om aandacht te vragen, maar de verzorgenden gaven er geen vervolg op. Om 21.06 uur appte de vriendin van Lucas naar de Pi-groep dat het slecht ging met Lucas, om 21.06 uur meldt ze dat hij van plan is naar het station te gaan en steeds maar afscheid van haar neemt. Om 21.08 uur belt zijn vriendin naar de Pi-groep en meldt nogmaals dat hij van plan is naar het station te gaan en steeds maar afscheid van haar neemt. Lucas was nog op de groep tijdens de app en het telefoongesprek tussen de begeleider en zijn vriendin. Rond 22.00 uur sprong hij voor de trein.”

Nalatig

Lucas was een intelligente jongen met WMO-2015 profiel hoog (intensieve zorg - red.) met een hoog IQ op havo/vwo-niveau. “Maar zijn EQ (emotionele intelligentie – red.) was laag. Hij zat daardoor in een verlate puberteit”, vertelt Anita. “Vanaf zijn vijfde jaar zijn we daarmee aan de slag gegaan om hem op zijn goede plek te zetten. Eind 2018 is hij met spoed via JGZ-jeugd uit huis geplaatst. We trokken het niet meer. Hij ging naar de crisislek aan de Noorderplassen. Daar kreeg hij goede begeleiding. Er was altijd iemand aanwezig die zich met Lucas bezighield.”
Dat veranderde toen de jongen in september 2021 bij de Pi-groep - beschermd wonen vanaf 18 jaar in de Kruidenwijk - werd geplaatst. “Lucas had veel  aandacht en zorg nodig. Hij was altijd al passief-suïcidaal. Hij was al meerdere keren naar de A6 en het spoor gelopen, maar zorgde er toen zelf voor dat er niets gebeurde. Daar had rekening mee gehouden moeten worden in zijn laatste dagen. Als je ziet wat er in die dagen is gebeurd, hoe de instelling op de hoogte is gesteld, kan ik niet anders concluderen dat de Pi-groep nalatig is geweest. Toen hij zich had gesneden hadden ze hem meteen gesloten moeten zetten. Dat is niet gebeurd. Daarom verwijt ik de Pi-groep nalatigheid.”

Klachten

Lucas kreeg onvoldoende zorg, vindt Anita, maar enige nazorg voor zijn moeder is er ook nog niet geweest. “Ik heb diverse klachten bij de Pi-groep ingediend. Maar het enige wat ik hoorde was dat ik zijn kamer in Kruidenwijk leeg moest halen. Hoe emotioneel is dat? Tja, er moest weer een nieuwe cliënt in.”

Onderzoek

De GGD moet de dood van Lucas verder onderzoeken met een kwaliteitsonderzoek. “De Pi-groep moet daar informatie voor aanleveren. Zeven weken na de dood van Lucas is dat nog niet gebeurd. Ik hoop zo dat zorgverleners zich door dit verhaal realiseren dat zij een beslissende rol in het leven van hun cliënten spelen en dat wat Lucas is overkomen nooit meer voorkomt. Ik ben wel mijn kind kwijtgeraakt.”

Reactie Pi-groep

“Pi-groep betreurt de gebeurtenis zeer. Het is een heftige situatie voor alle betrokkenen, zowel de nabestaanden, medebewoners als hulpverleners. Binnen de GGZ werken we hard om dit soort situaties te voorkomen, daarom vindt Pi-groep het extra belangrijk om zorgvuldig onderzoek te doen naar deze gebeurtenis. Het onderzoekstraject tussen Pi-groep en GGD Almere loopt momenteel nog. Pi-groep heeft de klacht van moeder ontvangen. Om de klacht goed te kunnen behandelen zijn de uitkomsten van het onderzoek nodig. Wij hebben moeder aangeboden haar klachten te bespreken aan de hand van de bevindingen vanuit het onderzoek. In de tussentijd is er door onze cliëntvertrouwenspersoon contact opgenomen met moeder om haar te ondersteunen”, zegt Kim van der Linden, algemeen directeur Pi-groep

Reactie GGD

‘Het klopt dat de GGD een rol bij het toezicht op de Wmo heeft’, zegt de GGD in een reactie. ‘We hebben een toezicht Wmo met daarin het toetsingskader calamiteiten en geweldsincidenten. Daarin staat vermeld waar een onderzoek vanuit een zorgverlener aan moet voldoen en wat zichtbaar in het rapport aanwezig moet zijn. Toezicht Wmo beoordeelt of aan die eisen wordt voldaan. De GGD kan in dit stadium geen uitspraken doen of de Pi-groep nog geen informatie heeft aangeleverd. Wanneer de zorgverlener zijn onderzoek heeft afgerond en het rapport aanlevert, zal deze getoetst worden aan het toetsingskader calamiteiten en geweldsincidenten. Dan kan er een oordeel gegeven worden of alle benodigde informatie meegenomen is in het onderzoek en wat de vervolgstappen zullen zijn.’

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto