De buurtschuur en huisartsenpost vedwijnen. (Foto: Almere DEZE WEEK)
De buurtschuur en huisartsenpost vedwijnen. (Foto: Almere DEZE WEEK)

College houdt vast aan bouw gezondheidscentrum Nobelhorst

Algemeen

NOBELHORST – Het college van B&W houdt vast aan de bouw van een gezondheidscentrum op het Groene Veld in het hart van Nobelhorst. Daarbij zouden alle huidige activiteiten die op het veld plaatsvinden gewoon doorgang kunnen vinden op de naastgelegen Brink. 

De vier buurtschappen van Nobelhorst willen dat de Groene Veld, in het hart van de wijk, behouden blijft omdat er tal van evenementen worden gehouden. Het college stelt in een brief aan de raadsleden dat die functies, ook als het gezondheidscentrum voltooid is, kunnen blijven doorgaan. Om de gespannen sfeer in het dorp Nobelhorst het hoofd te bieden heeft medio december een gesprek plaatsgevonden met de besturen van de vier buurtschappen en initiatiefnemers van het gezondheidscentrum. Het gesprek werd geleid door een gespreksbegeleider van de gemeente. ‘Wij merkten dat de buurtschappen met name de behoefte hadden om het besluit ten aanzien van de bouw van het gezondheidscentrum ter discussie te stellen en minder om over de inrichting van de openbare ruimte en een alternatieve plek voor activiteiten in gesprek te gaan’, schrijft het college. Dat bleek ook uit de brief die de buurtschappen een maand later naar de raad stuurden.

Groene Veld

Volgens een onderzoek van de gemeente is het mogelijk dat na voltooiing van het gezondheidscentrum op het Groene Veld, alle activiteiten die er plaatsvinden door kunnen gaan op de naastgelegen Brink. Daar verdwijnt de buurtschuur en de huidige huisartsenpost. ‘Mochten er in de toekomst nog nieuwe initiatieven plaats gaan vinden, dan kan hiervoor behalve De Brink ook de skills garden bij de Montessoricampus of het Marktplein in bouwveld 17 worden gebruikt’, aldus het college.

Voorbereiding

Daarom wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de realisatie van een gezondheidscentrum op de betreffende bouwlocatie. Het ontwerp daarvoor is al grotendeels af. De initiatiefnemers zullen de besturen van de buurtschappen hun ontwerpplan presenteren, met uitleg over de gemaakte afwegingen.’ De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor de tweede helft van 2025. 

Brink

‘Nadat het ontwerp is afgerond en de technische uitwerking klaar is, kan de definitieve inrichting van De Brink starten’, schrijft het college. ‘Wanneer het gezondheidscentrum gebouwd wordt, kunnen de activiteiten niet meer plaatsvinden op het Groene Veld/bouwlocatie. Tegelijkertijd is De Brink op dat moment nog niet helemaal vrij van tijdelijke bebouwing. Daardoor kunnen niet alle activiteiten daar plaatsvinden. Het vinden van tijdelijke oplossingen en locaties voor de activiteiten is onderdeel van het participatieproces.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto