Met een open dag vroegen de kunstenaars in februari aandacht voor hun nijpende situatie. (Foto: aangeleverd)
Met een open dag vroegen de kunstenaars in februari aandacht voor hun nijpende situatie. (Foto: aangeleverd)

Gemeente gaat kunstenaars De Paal helpen in zoektocht atelierruimte

Algemeen

HAVEN - De gemeente Almere wendt haar contacten aan om elf kunstenaars op bedrijventerrein De Paal te helpen bij hun zoektocht naar vervangende werkruimte. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van de SP. 

De kunstenaars komen eind dit jaar op straat te staan als het bedrijfspand waarin zij zitten wordt gesloopt voor woningbouw. “Met zijn allen vormen wij hier al ruim tien jaar een creatieve broedplaats. We wisten dat we er een keer uit moesten, maar niet op zo’n korte termijn”, schreven kunstenaars Frea Lenger, Folkje Nawijn, Evelien Stor, Myriam Weisz en Wilma Klaver in een brandbrief.

Ondersteuning

Het college is het met de SP eens dat beeldend kunstenaars atelierruimte nodig hebben om hun beroep te kunnen uitoefenen en dat die ruimte ook daadwerkelijk gerealiseerd moet worden. “Almeerse kunstenaars, individueel en als groep, dragen zeker bij aan de dynamiek en de diversiteit van het culturele en maatschappelijke leven.” Tijdens een recent werkbezoek aan de kunstenaars op De Paal heeft de gemeente met hen gesproken over de behoefte aan geschikte ruimten voor kunstenaars in Almere. “Kunstenaars kunnen net als andere zelfstandige ondernemers een beroep doen op ondersteuning van de gemeente bij het zoeken naar geschikte werkruimte. De gemeente kan kunstenaars informeren over eventuele bruikbare gebouwen en doorverwijzen naar vastgoedeigenaren met beschikbare panden.”

Pilot broedplaatsen Centrum

De gemeente werkt sinds 2021 overigens aan een pilot voor de ontwikkeling van broedplaatsen in Almere Centrum. “Met behulp van het stimuleringsbudget informele werkmilieus kan bijvoorbeeld cofinanciering plaatsvinden van de inbouw van leegstaande ruimten. Het budget zou ook kunnen voorzien in (tijdelijke) huurreductie.” Hierin hebben de eigenaren van de panden ook altijd een rol. Ontwikkelaars en beheerders van informele werkmilieus kunnen zich melden met voorstellen. Nog dit jaar zal op basis van de recente ervaringen in Almere Centrum een voorstel worden gemaakt om deze aanpak in heel Almere toe te passen.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto