(Archieffoto: Almere DEZE WEEK)
(Archieffoto: Almere DEZE WEEK)

Zorgen bij PvdD en SP over snelle stadionuitbreiding

Algemeen

ALMERE - De Partij voor de Dieren en SP in Almere maken zich zorgen over de snelle uitbreiding van het stadion van Almere City FC. 

De fracties hebben vragen gesteld naar aanleiding van de geplande snelle uitbreiding van het Yanmar Stadion. “Hierbij worden verschillende ontwikkelstappen overgeslagen”, aldus de fracties. Zij maken zich zorgen over de beperkte betrokkenheid van Almeerders bij dit proces. “De keuze om het stadion zo snel uit te breiden, zonder significante participatie van omwonenden, staat in contrast met de zorgvuldigheid en ontwikkelstappen die we normaal wel toepassen bij andere belangrijke projecten, zoals bijvoorbeeld woningbouw en faciliteiten voor asielzoekers”, verklaart Kjell van Wijlandt, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. “Dit roept bij ons vragen op over de weging van prioriteiten door het college.”

David de Vreede, raadslid van de SP: “De lokale MKB ondernemers moeten zich houden aan strenge regels en uitgebreide procedures. Het is onrechtvaardig dat voor dit grote project een uitzondering wordt gemaakt, hierdoor lijkt er niet echt sprake te zijn van een gelijk speelveld.”

Heroverwegen

De twee fracties vragen het college van burgemeester en wethouders om heroverweging van de versnelde procedures en benadrukken de noodzaak van een goed besluitvormingsproces dat alle belanghebbenden betrekt. De partijen zijn ook bezorgd over de milieueffecten en de gevolgen voor de lokale natuur.

De Partij voor de Dieren en de SP wijzen er in hun vragen ook op dat de bouw van voetbalstadions niet altijd goed is gegaan door ontwerpfouten, zoals bijvoorbeeld bij het AZ stadion dat eerder deels instortte, en vragen hoe de constructieveiligheid ondanks de versnelling wel geborgd wordt door het college.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto