Julius Lindenbergh (Foto: aangeleverd
Julius Lindenbergh (Foto: aangeleverd

Wethouder omarmt ‘aanvalsplan woningbouw’ coalitiepartijen niet

Wonen

ALMERE – Wethouder Julius Lindenbergh (VVD) omarmt het Aanvalsplan Woningbouw niet dat vorige week door alle coalitiepartijen, dus ook zijn eigen VVD, vol trots werd gepresenteerd.

Door Marcel Beijer

Dat bleek donderdag tijdens de Politieke Markt, waar de motie ‘aanvalsplan woningbouw’ werd besproken. Alle coalitiepartijen vragen de wethouder om nog voor het zomerreces, maar uiterlijk in september, met een voorstel te komen om meer sociale woningen te bouwen. Dat kan onder meer door duurdere (huur)woningen voor een bepaalde periode als sociale huurwoningen aan te merken. Op die manier krijgen, naast statushouders, ook Almeerders die al jaren op de wachtlijst staan een kans op een betaalbare huurwoning. Als de periode is verstreken kunnen de woningen alsnog worden verkocht, bijvoorbeeld aan degenen die er dan wonen. De motie stelt ook dat bij onvoldoende resultaat extra flexibele woningbouw kan worden gerealiseerd op de 36 plekken die al zijn onderzocht als mogelijke locatie voor tijdelijke woningen.

Niet uitvoeren

Lindenbergh omarmde de motie niet, ook al is die door alle coalitiepartijen ondertekend. Dat is opmerkelijk omdat ook zijn eigen partij, de VVD, de motie ondertekende. Lindenbergh wil vasthouden aan zijn eigen visie uit het woningbouwprogramma. “Daarin hebben we afgesproken dat er duizend tijdelijke woningen komen. 400 daarvan zijn onderweg, de overige 600 woningen willen we zo snel mogelijk te realiseren op de locaties die zijn aangewezen.“
Probleem is dat een van de voorkeurslocaties, De Binderij, van het lijstje kan worden geschrapt omdat een overgroot deel van de raad het daar niet mee eens is. Lindenbergh ziet als alternatief veel heil in Oosterwold Midden en sloot niet uit dat in een later stadium toch ook De Binderij weer als beste optie naar voren zal komen, maar dan wellicht niet met 200 tijdelijke woningen, maar iets minder.

Verbolgen

Dat was tot verbijstering bij veel raadsleden. De ChristenUnie, maar ook de SP, waren bovendien zwaar teleurgesteldg dat Lindenbergh de coalitiebrede motie niet omarmt. Ze wilden echter niet zover gaan om te zeggen dat de wethouder de motie weigert uit te voeren. “Maar de wethouder is nog niet klaar met ons, dit krijgt nog wel een staartje”, zei fractievoorzitter Hans van Dijk van ChristenUnie.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto