Maike Müller, fractievoorzitter SP Flevoland (Foto: aangeleverd)
Maike Müller, fractievoorzitter SP Flevoland (Foto: aangeleverd)

Statenlid: ‘Intimidatie en machtsmisbruik bij SP Almere’

Politiek

ALMERE – Maike Müller, fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten Flevoland, beticht het Almeerse partijbestuur van grensoverschrijdend gedrag. De Almeerse heeft een officiële klacht ingediend vanwege machtsmisbruik en intimidatie bij het landelijk bestuur van de SP.

Door Marcel Beijer 

Müller zou, na een aantal politieke successen, als fractievoorzitter de eerstaangewezen persoon zijn om lijsttrekker te worden voor de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Tot verbazing van de hele fractie werd echter John Cocu naar voren geschoven. Volgens Müller gaat het om een persoonlijke afrekening van David de Vreede die haar in 2018 opvolgde als voorzitter van de SP Almere en haar sindsdien op een zijspoor zet. Naar de reden zegt Müller slechts te kunnen gissen. Binnen de partij hebben zich wat incidenten voorgedaan, waarna Müller, en ook andere SP-leden die De Vreede niet welgevallig zouden zijn, in december van dat jaar geen uitnodiging meer kregen voor de ledenvergadering. Uitleg werd volgens Müller niet gegeven. Wel zou een bestuurslid haar te kennen hebben gegeven dat ‘haar positie in gevaar zou komen’ als zij zich met bepaalde ex SP-leden zou blijven inlaten.

Genegeerd

Müller bleef wel met die groep omgaan, waarna ze volgens haar ‘compleet genegeerd’ werd. Bij de verkiezingen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen werd ze nadrukkelijk niet gefeliciteerd door De Vreede voor de behaalde zetels, evenals bij een demonstratie tegen sluiting van het ziekenhuis in Lelystad. “Kinderachtig pestgedrag”, zegt Müller die zich sindsdien niet meer sociaal veilig voelde en daardoor niet meer de ALV-vergaderingen wilde bijwonen, met medeweten van haar fractieleden van Provinciale Staten, John Cocu en Frans Mulckhuijse. Uitgerekend Cocu wordt nu door de SP bovenaan de kandidatenlijst voor de PS2023 gezet. De afdelingen NOP en Dronten en de kandidaten steunen juist Müller. En ook Cocu en Mulckhuijse zien liever Müller als lijsttrekker voor de verkiezingen. Verzoeken tot gesprek en mediation werden afgewezen.

Landelijke SP

Müller heeft inmiddels een lijvige klachtenbrief naar het landelijk partijbestuur gestuurd over de gang van zaken bij de SP, maar ze heeft niet de indruk dat er ingegrepen gaat worden. “De Vreede heeft, met een club vertrouwelingen om hem heen, de macht in Flevoland gegrepen. Hij is enige tijd wethouder in Lelystad geweest, waar hij ook mensen voor zijn karretje heeft gespannen. Almere en Lelystad vertegenwoordigen de meeste stemmen in Flevoland, dus hij heeft ook de regionale macht. Zo maakt hij de SP kapot. Dronten is al opgestapt. Maar ik ga alles in het werk zetten om De Vreede uit de partij te krijgen op basis van Artikel 10, lid 5: het afdelingsbestuur kan worden geschorst als het de partij op onredelijke wijze benadeeld.”

Verbaasd

Voorzitter David de Vreede van de SP Almere is al enige tijd ziek en kon niet om wederhoor worden gevraagd. Vice-voorzitter Rijk Ravestein reageert verbaasd op de uitlatingen van Müller. “We zijn niet op de hoogte dat Maike een klachtenbrief heeft gestuurd. We willen pas reageren als de inhoud daarvan ons bekend is.” Voor wat betreft het lijsttrekkerschap stelt Ravestein dat de kandidatencommissie nog geen eindconclusie heeft vrijgegeven. “Tot die tijd speculeren we niet over posities van kandidaten.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto