Ook provincie geeft steun aan wereldexpo Floriade

Algemeen

ALMERE – Op verzoek van Almere heeft de provincie Flevoland een document van de International Association of Horticultural Producers (AIPH) ondertekend. Dat is nodig om te komen tot de status van een wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022. De handtekening bevestigt het hoe en waarom van de provinciale inzet.


Ook de andere twee initiatiefnemers voor de tuinbouwtentoonstelling in Flevoland, de gemeente Almere en de Nederlandse Tuinbouwraad, zetten hun handtekening onder het document. Officieel heet dit een ‘questionnaire’, een vragenlijst. Met de beantwoording en ondertekening hiervan bevestigt de provincie haar steun voor het economisch programma van de Floriade.

Geen risico

De inzet en rol van Flevoland is in juni 2012 door Gedeputeerde Staten (GS) omschreven. Afgesproken is dat de provincie niet risicodragend participeert in het Floriade-evenement zelf. In de aanloop naar de Floriade in 2022, de zogenaamde ‘making of’-periode, zet de provincie zich in om tot een innovatieprogramma voor agrofood en tuinbouw te komen. Daarbij heeft ze de ambitie om samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen op het Floriadeterrein een ‘living lab’, een ‘levend laboratorium’, te ontwikkelen. Tijdens de ‘making of’-periode wordt dit een broedplaats waar innovaties kunnen worden ontwikkeld en uitgetest. Om de economische ‘spin off’ van de Floriade zo groot mogelijk te maken, stelt de provincie maximaal 10 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is geoormerkt binnen de tweede tranche Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA).

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto