De gemeenteraad beslist binnenkort over de manier waarop Almeerders afval gaan schieden. (Foto: Adobe Stock)
De gemeenteraad beslist binnenkort over de manier waarop Almeerders afval gaan schieden. (Foto: Adobe Stock) lenscap50 - stock.adobe.com

Accountant moet duidelijkheid scheppen in keuze afvalsysteem

Algemeen

ALMERE – Het lijkt erop dat een onafhankelijke raadaccountant duidelijkheid moet gaan scheppen in het gewirwar van cijfers die is ontstaan bij de keuze voor een nieuw afvalsysteem. De cijfers die het college neerlegt in hun keuze staan haaks op de cijfers die bewoners neerleggen, waar een proef met een ander  systeem is gehouden.

Door Marcel Beijer

Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) wil het huidige systeem behouden, waarbij Almeerders zelf hun afval blijven scheiden. Wie teveel restafval weggooit, krijgt dan waarschijnlijk een boete (Diftar). Ook komt er veelal een vierde rolcontainer bij. De bewoners pleiten juist voor een systeem waarbij plastic, metaal en drinkpakken (PMD+) gewoon bij het restafval mag worden weggegooid. De scheiding gebeurt dan achteraf machinaal, wat veel nauwkeuriger zou zijn. Zij hebben hier vier jaar proef mee gedraaid en zijn zo enthousiast dat ze een burgerinitiatief zijn gestart om de keuze van het college tegen te houden.

Informatie

Bewoner Juliëtte de Sévaux van de bewoners heeft in deze krant al eens uitgelegd dat het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente had laten uitvoeren niet klopte en dat ook de samenwerking met de gemeente te wensen overliet. De bewoners hebben zelfs een beroep moeten doen op de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) om bij hun ambtelijke gesprekspartners informatie los te krijgen die achteraf gewoon beschikbaar bleek te zijn. 

Duizelen

De bewoners kwamen donderdag met heel andere cijfers en uitkomsten dan het college heeft gepresenteerd op basis van het haalbaarheidsonderzoek. Ze zijn daarbij niet halfslachtig te werk gegaan. De bewoners stortten zoveel informatie uit dat het de raadsleden begon te duizelen. Aan het eind van de vergadering opperde Colette Holter (VVD) om de onafhankelijke accountant die de gemeenteraad kan inzetten, zich over de cijfers te laten buigen. Dit werd positief ontvangen. Of dit op korte termijn kan is niet duidelijk. Een keuze voor een nieuw afvalsysteem laat dus nog even op zich wachten.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto