(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

Baljetgroep en TSR AV starten kort geding tegen Floriade BV

Algemeen

ALMERE – De Almeerse bedrijven Baljetgroep Events & Facility en TSR AV zijn een kort geding gestart tegen de Floriade BV. “Het gaat om een aanbestedingsprocedure van de Floriade BV”, legt advocaat Greetje Fimerius van Maasdam Broers Fischer advocaten uit, die de zaak bepleit voor Baljet en TSR. “Zij willen dat de aanbesteding over wordt gedaan, zodat Floriade in zee gaat met een partij die daadwerkelijk de beste kwaliteit tegen de beste prijs levert.”

Door Robert Mienstra

“Voor de Floriade is ondersteuning op het gebied van licht, geluid en audiovisuele middelen nodig voor het cultuurprogramma. Omdat dat boven een bepaald bedrag ligt, is deze uitvraag Europees aanbesteed. Die uitvraag is helaas zodanig vaag, dat het niet mogelijk was een gerichte, concurrerende inschrijving te doen”, legt Fimerius uit. “Met een gerichte inschrijving kan je laten zien dat je de beste partij bent om te voorzien in de behoefte van de Floriade, zowel in kwaliteit als in prijs.”

Probleem

“Het probleem bij de uitvraag is dat de Floriade BV onvoldoende kaders, houvast en randvoorwaarden heeft gegeven zodat een inschrijver een beeld kan vormen van wat er tot de scope van de opdracht behoort en onder welke omstandigheden de opdracht moet worden verricht”, legt Fimerius uit. “Oftewel ‘wat de behoefte van de Floriade is’. Dat ontbrak in de uitvraag. Ook had Floriade niet omschreven wat haar doelstellingen en verwachtingen bij de uitvoering van de opdracht waren. Door al die onduidelijkheden konden de Baljetgroep en TSR en andere inschrijvende ondernemingen niet goed bepalen wat hun beste aanbod voor Floriade is. Floriade heeft daardoor in feite appels en peren aangeboden gekregen. Door deze met elkaar te vergelijken heeft Floriade geen garantie dat zij de daadwerkelijk economisch meest voordelige inschrijving contracteert.”

Meer kennis

Een tweede punt dat schuurt voor Baljet en TSR is dat de voorgenomen winnaar - ondanks de vage uitvraag - wel een beduidend beter inzicht heeft in de scope van de opdracht en de bedoelingen en doestellingen van de Floriade. Dit komt doordat die leverancier van de vorige Floriade was. Zij kon daardoor een gerichtere aanbieding opstellen dan Baljetgroep en TSR en de andere inschrijvers dat op basis van de verstrekte summiere informatie konden doen.

Selectiecommissie

Een derde punt waar Baljet en TSR bezwaar tegen hebben is dat in de selectiecommissie één, en misschien twee personen zitten, die ook al voor de vorige Floriade in Venlo hebben gewerkt. “Die mensen hebben in Venlo nauw samengewerkt met de huidige winnaar. Door hen zitting te laten hebben in de selectiecommissie heeft Floriade onvoldoende waarborgen getroffen om een objectieve beoordeling van de offertes te garanderen”, zegt Fimerius.

Eis

De eis van Baljet en TSR is dat de aanbesteding overnieuw wordt gedaan met de goed omschreven uitvraag en dat er een herbeoordeling komt door een onafhankelijke beoordelingscommissie.

De zaak dient op 29 november bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto