De meeste verkeersongelukken met dodelijke afloop vinden plaats op plattelandswegen (Foto: Ford)
De meeste verkeersongelukken met dodelijke afloop vinden plaats op plattelandswegen (Foto: Ford)

Nieuwe Ford-technologie die bermongelukken voorkomt

Auto

Nieuwe Ford-technologie die bermongelukken voorkomt

ALMERE - Onveilige bermen kunnen dodelijke ongevallen tot gevolg hebben. Onlangs bleek uit een rapport van Rijkswaterstaat dat bij zowel autosnelwegen als N-wegen ruim 40 procent van de bermen niet aan de gewenste veiligheidseisen voldoet.

De meeste verkeersongelukken met dodelijke afloop in Europa vinden plaats op plattelandswegen. Hierbij vallen veel slachtoffers onder de inzittenden. Rijden op plattelandswegen is lastig wanneer onbelijnde wegranden afbrokkelen en overgaan in de berm, modderige sloten en steil aflopend terrein. Zeker op onverlichte wegen kan ‘s avonds rijden inspannend zijn. De nieuwe Ford Focus komt nu standaard met een technologie die het rijden op plattelandswegen makkelijker en veiliger maakt. Road Edge Detection scant de voorliggende weg en stuurt de auto, indien nodig, bij. Road Edge Detection is ontwikkeld voor plattelandsverkeer met een snelheid van 70-110 km/u. Een camera monitort de wegranden vóór het voertuig en het naastgelegen terrein. Het systeem biedt lichte ondersteuning om te voorkomen dat het voertuig van de weg raakt. 

Slecht zichtbaar

Het apparaat stelt vast wanneer er een duidelijk structureel verschil is tussen het wegoppervlak en het oppervlak van het naastgelegen terrein. Daarnaast biedt het stuurondersteuning op belijnde wegen wanneer de wegstrookbelijning slecht zichtbaar is door sneeuw, bladeren of regen. Als na de eerste bijstuuractie de auto te dicht bij de rand blijft, produceert het systeem een trilling in het stuurwiel om de bestuurder erop te attenderen dat er moet worden bijgestuurd. ‘s Avonds maakt het systeem gebruik van de verlichting van de koplampen.

Uit de krant