De wethouder 'wipkip' is een geuzennaam. (Foto: aangeleverd)
De wethouder 'wipkip' is een geuzennaam. (Foto: aangeleverd)

Leefbaar Almere wil ‘wethouder wipkippen’

Politiek

ALMERE – Leefbaar Almere gaat de verkiezingen in onder het motto ‘ga lekker je gang maar houd rekening met een ander’. Fractievoorzitter Kees Ahles wordt lijsttrekker. De partij wil een wethouder ‘wipkippen’.

De partij presenteert deze week de kandidatenlijst en het programma. De partij is geen voorstander van hoogbouw toevoegen aan bestaande wijken, wil graag een autoweg gerealiseerd zien bij de toekomstige IJmeerverbinding en wil ook andere autoverbindingen veilig stellen voordat de stad verder groeit. Dat geldt evenzeer voor voorzieningen in de stad.

De standpunten van Leefbaar Almere op het gebied van Wonen en Groen(onderhoud) zijn weinig verrassend. Wel opvallend is de oplossing van de partij voor een mogelijke realisatie van een datacenter in de stad. Ze komen met een ‘ecologisch spektakelstuk’ waarbij het maaiveld wordt opgetild en de datacentra eronder worden geschoven. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan wil de partij geen datacentra.

Wethouder wipkippen

Participatie is een gevoelig item in de stad. Leefbaar Almere wil een speciale wethouder die de geuzennaam ‘Wethouder Wipkippen’ krijgt. ‘Een Wethouder in de Wijk, dus niet een wethouder die er een wijk bij doet’, staat in het partijprogramma. ‘Deze wethouder staat open voor ideeën uit de buurt, voor participatie en voor zaken rondom leefbaarheid en veiligheid. De wethouder staat in nauw contact met wijkregisseurs en veel dichter dan nu bij bewoners en buurtorganisaties. Hij of zij wordt bijgestaan door een klein team, dat snel, gemakkelijk en duidelijk communiceert èn handelt.’

De partij heeft een kandidatenlijst met 15 namen. Op nummer 2 staat Elian van Nunen, op 3 Marco de Kat. Het volledige programma van de partij is te zien op www.leefbaaralmere.nl

Uit de krant