Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Nieuw woonzorgcomplex Triade krijgt vorm

Wonen

Door Berlinda Hendrikse

ALMERE – Het nieuwe, nog te bouwen, woonzorgcomplex van Triade aan de Sieradenweg krijgt steeds meer vorm. Onlangs werden de buurtbewoners geïnformeerd en konden zij de eerste schetsen zien van de woningen voor 72 nieuwe bewoners.

Marianne van de Vijver, communicatiemedewerker bij Triade vertelt: “Op 19 maart hadden we een inloopavond voor omwonenden georganiseerd, samen met de gemeente, de architect, de projectontwikkelaar en het bouwbedrijf om uitleg te kunnen geven bij de bouwplannen. Helaas moesten we dat annuleren vanwege de coronamaatregelen. Als alternatief hebben we een informatiebrief rondgestuurd.”

Dagbesteding

In de informatiebrief valt te lezen dat het nieuwe project kan worden beschouwd als een nieuwe aanpalende woonwijk naast de Sieradenbuurt. Aan de Sieradenweg worden er in opdracht van Triade door Zenzo en Lithos woon- en dagbestedingsgebouwen gebouwd speciaal voor het verlenen van zorg en ondersteuning. Er worden 72 woon- en werkplekken gerealiseerd: 24 wooneenheden voor mensen met een beperkte zorgvraag en 48 wooneenheden voor mensen die meerzorg en ondersteuning nodig hebben. Naast de woningen worden er voorzieningen gebouwd voor creatieve en fysieke dagbesteding.

Inloop

Van de Vijver benadrukt het belang van de juiste informatieverstrekking aan omwonenden. “Het is natuurlijk jammer dat je zonder de fysieke informatieavond niet gelijk op vragen kunt reageren. Zo gauw het kan organiseren we een vorm van inloop om dit alsnog te doen.” In de informatiebrief wordt uitgelegd dat de architect samen met maatschappelijk projectontwikkelaar Zenzo dit plan ontworpen heeft door er met verschillende brillen naar te kijken. Door de bril van omwonenden voor wie het belangrijk is dat de nieuwe bebouwing ruimtelijk goed aansluit op de groenzones en de reeds bestaande bebouwing. Door de bril van Triade die de nieuwe locatie langjarig zal gaan exploiteren waarbij de toekomstige bewoners en medewerkers centraal staan. De uitstraling en sfeer van de omliggende parkzone wordt op het terrein van Triade doorgezet. Van de Vijver: “We creëren een leef- en werkomgeving waar de bewoners zich veilig en thuis voelen en goede mogelijkheden hebben voor dagbesteding. Een plek in het groen in de samenleving.”

Volgens de planning begint de bouw direct na de zomervakantie van dit jaar en zal het woonzorgcomplex eind 2021 zijn deuren kunnen openen.

Een schets van het nieuwe woonzorgcomplex. (Foto: aangeleverd)

Uit de krant