Hoeveel jongens in Almere zijn slachtoffer van gedwongen prostitutie? (Foto: AdobeStock)
Hoeveel jongens in Almere zijn slachtoffer van gedwongen prostitutie? (Foto: AdobeStock) Brian - stock.adobe.com

ChristenUnie wil zicht op gedwongen jongensprostitutie

Politiek

ALMERE – De fractie van de ChristenUnie wil weten in welke mate er gedwongen jongensprostitutie in Almere voorkomt. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld.

Eind vorig jaar verschenen de uitkomsten van een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en Lumens naar uitbuiting van jongens in de prostitutie. Een belangrijke conclusie was dat een groot deel van de gemeenten geen enkel besef heeft dat er sprake is van gedwongen jongensprostitutie en uitbuiting in hun regio. Een paar jaar geleden werd het aantal jongens dat dagelijks tegen betaling seks had, geschat op ongeveer 1500. Maar het recente onderzoek van het CKM concludeert dat dit dus maar het topje van de ijsberg is. Jongens die slachtoffer worden hebben vaak al op heel jonge leeftijd seks tegen betaling, maar blijven buiten beeld en dus ook buiten het bereik van zorg en hulpverlening. Gemiddeld zijn deze jongens vijftien jaar en wonen vaak nog thuis op het moment dat zij voor het eerst worden misbruikt. Groot probleem is dat jongens die in de prostitutie zijn beland zich soms niet eens slachtoffer voelen en zelden hulp zoeken. Dat heeft alles te maken met een drievoudig taboe: mannelijk slachtofferschap, homoseksualiteit/genderissues en prostitutie. 

Beleid

De ChristenUnie wil door middel van de schriftelijke vragen dit onderwerp onder de aandacht van het college brengen, wetend dat het college beleid aan het ontwikkelen is op het gebied van mensenhandel en prostitutie in de hoop dat dit onderwerp daarin een plek krijgt. Daarnaast zou het ook goed zijn als er aandacht is voor dit onderwerp bij de opgave van het huisvesten van dak- en thuisloze jongeren en het college het voorkomen van gedwongen jongensprostitutie onder LHBTIQ-jongeren gaat meenemen in het volgende meerjarenplan regenboogbeleid.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto