Op welke manier wordt verantwoording voor de Floriade genomen? (Foto: Almere DEZE WEEK)
Op welke manier wordt verantwoording voor de Floriade genomen? (Foto: Almere DEZE WEEK)

Deel raad lijkt niet enthousiast voor Floriade-enquête

Politiek

ALMERE – Een fors deel van de gemeenteraad lijkt weinig te voelen om de verantwoordelijken van het Floriade-echec via een enquête onder ede te verhoren. Een onderzoek door een onafhankelijk bureau volstaat ook, vinden zij. Tot nu toe trok de Floriade 282.000 bezoekers.

Door Marcel Beijer

Dat bleek donderdagavond tijdens de Politieke Markt waar de fractie van 50PLUS opriep om na de zomervakantie te beginnen van het samenstellen van een enquêtecommissie die moet achterhalen wat er bij de organisatie van de Floriade allemaal mis is gegaan. Alle partijen zijn het er wel over eens dat er een onderzoek moet komen, maar dat die pas aan de slag moet gaan als de wereldtuinbouwtentoonstelling is afgelopen. Dan zijn immers pas alle cijfers duidelijk. Niet alleen de rol van de bestuurders en de Floriade BV moet daarbij onder de loep worden genomen, maar ook van de gemeenteraad zelf.

Onderzoek

Opvallend was dat een groot deel van de raad de vorm van een enquête niet te lijkt te omarmen. Net als bij een parlementaire enquête worden dan de verantwoordelijken opgeroepen die onder ede worden ondervraagd door de commissie. Veel partijen, voornamelijk van de oude coalitie, gaven aan dat niet een enquête, maar ook een onderzoek door een onafhankelijk bureau zou kunnen volstaan.
‘Verbazingwekkend’, vond fractievoorzitter Marc van Rooij 50PLUS. “Zelfs voor het Omniworld-debacle (een sportproject waar ruim 30 miljoen euro mee gemoeid was, red.) werd een enquête opgezet.” Bij de Floriade gaat het om veel meer geld. AP/OPA en vooral PVV waren dat met hem eens. “We hebben het hier over het grootste financiële debacle dat de stad Almere ooit heeft gekend”, brieste PVV-voorman Toon van Dijk. “Als we nu geen enquêtecommissie instellen, dan hoeven we het nooit meer te doen.”

680.000 bezoekers

Om de begroting voor 2021 af te kunnen ronden, besloot de gemeenteraad het verwachte bezoekersaantal voor de Floriade nog verder terug te schroeven naar maximaal 680.000 bezoekers. Dat is vooral een boekhoudkundig dingetje, zo gaf demissionair wethouder Julius Lindenbergh aan. “Het betekent dat we voorzichtiger begroten, omdat u dan dus minder bezoekers dan 800.000 bezoekers verwacht. Komen er meer dan 680.000 hebben we volgend jaar een meevaller. Begroting-technisch gezien dan, want het blijft natuurlijk verschrikkelijk dat de bezoekersaantallen tegenvallen.”
Tot en met afgelopen woensdag waren 282.000 bezoekers de Floriade-kassa’s gepasseerd.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto