Het provinciehuis in Lelystad. (Foto: provincie)
Het provinciehuis in Lelystad. (Foto: provincie)

Provincie positief over miljoenennota

Politiek

ALMERE – Het provinciebestuur van Flevoland dat er in de miljoenennota die het kabinet dinsdag presenteerde,  met nadruk wordt gesproken over het belang van een sterke regio en een goede samenwerking tussen de mede-overheden.

‘Flevoland maakt bestuurlijke afspraken met het Rijk en medeoverheden om in de bouw van 100.000 woningen te kunnen voorzien’, aldus het provinciebestuur. ‘Flevoland is als eerste het gesprek met het Rijk gestart. Gelijkwaardigheid tussen gemeenten, waterschap, provincie en het Rijk is hierbij belangrijk. Deze nieuwe manier van samenwerking is een innovatie waarbij Flevoland als voorloper een gebiedsontwikkeling ter hand neemt waarbij alle belangrijke opgaven een plek krijgen. De komende maand worden hierover in raden, staten en de Algemene Vergadering eerste gesprekken gevoerd met de volksvertegenwoordigers’.

Energie

De Provincie Flevoland is ook blij met de verhoogde ambitie en beschikbaarstelling van middelen voor de energietransitie. ‘De opgave is namelijk groot en vraagt om een versnelde beperking in de uitstoot van schadelijke gassen. Hierbij wordt het SchoneLuchtAkkoord gezien als een belangrijke stap naar een schonere leefomgeving. Naast de voorgenomen acties voor de kortere termijn is het college van Gedeputeerde Staten daarom blij met de voorgenomen investeringen in onder andere waterstof en warmtenetten.’

Veelzijdige bijdrage

‘Op alle terreinen die in de Miljoennennota worden benoemd, levert Flevoland vanuit haar eigen verantwoordelijkheden en taken dus een waardevolle en veelzijdige bijdrage aan de opgaven van Nederland’, klinkt het vanuit het provinciehuis.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto