Johan de Leeuw (AP/OPA) kreeg bijval in zijn kritiek. (Foto: aangelverd)
Johan de Leeuw (AP/OPA) kreeg bijval in zijn kritiek. (Foto: aangelverd)

Raad praat over ‘van alles en nog wat’

Politiek

ALMERE – De fracties in de gemeenteraad mochten donderdagavond hun visie geven op het coalitieakkoord dat het nieuwe college heeft gesmeed. Het was een experiment waarvan veel raadsleden niet goed wisten wat ze ermee aan moesten. Daardoor werd er over van alles en nog wat gepraat, maar ging het eigenlijk nergens over.

Door Marcel Beijer en Robert Mienstra

In drie vergaderzalen werden verschillende thema’s uit het coalitieakkoord besproken. Sommige raadsleden kaartten in hun betoog onderwerpen aan die in een andere zaal werden behandeld. Zo moest Jaap Steenkamer (GroenLinks) zijn halve betoog overslaan en bleek Frank de Kruif (50PLUS) in de verkeerde zaal te hebben plaatsgenomen. In allerijl pakte hij zijn spullen om te verkassen naar de juiste vergadering.

Zes uur

Alhoewel voor alle drie de vergaderingen twee uur was uitgetrokken (in totaal dus zes uur) ging het eigenlijk nergens over. De inbreng van de fracties bestond voornamelijk uit tekst dat ook al in hun verkiezingsprogramma was opgenomen. Johan de Leeuw (AP/OPA) vroeg zich hardop af wat hij op de vergadering te zoeken had, aangezien zijn partij bij de coalitiebesprekingen was ‘buitengesloten.’  “Ik wilde graag aan het akkoord nog iets over een nieuwe vissteiger toevoegen, maar toen riep de VVD dat dat onmogelijk was omdat het akkoord al rond was. De coalitie verandert er dus toch niets aan als we vanavond iets roepen.” Hij kreeg bijval van andere fracties. 

Onzinvergadering

Toon van Dijk (PVV) vatte de ‘onzinvergadering’ kernachtig samen: “als partijen iets willen veranderen aan het akkoord kunnen ze met de begrotingsbehandeling een financieel onderbouwd voorstel indienen. Daar hebben we deze avond niet voor nodig.”
Halverwege verliet hij de vergadering.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto