(Foto: Almere DEZE WEEK)
(Foto: Almere DEZE WEEK)

‘Tekort Floriade blijft staan op 103,3 miljoen euro’

Politiek

ALMERE – Het definitieve tekort van de Floriade in Almere blijft staan op 103,3 miljoen euro. Dat stelt het college nu de Floriade BV haar voorlopige jaarverslag heeft ingeleverd. Dit betekent dat het tekort, zoals dat ook in de gemeentelijke begroting 2023 is vermeld, niet hoger wordt.

Het exploitatieresultaat, oftewel de winst of verlies van het evenement, wordt geschat op €78,8 miljoen euro, wat iets slechter is dan verwacht. Er is echter een extra kostenpost van €0,6 miljoen door het ontstane geschil met Weerwater CV over de bebouwing van het terrein. Dit verschil kan worden gedekt door een reservefonds. Ook zijn er extra kosten voor het beschermen van wegen en het beheerterrein, wat ten koste gaat van dat reservefonds.
De gemeente onderzoekt of verliezen te verrekenen zijn met toekomstige winsten via de aangifte voor de Vennootschapsbelasting. Dat is onduidelijk omdat de gemeente de activiteiten van de Floriade heeft ondergebracht in een bv. Daarom is het belangrijk om het verlies ook tot uitdrukking te brengen in de jaarrekening van de Floriade bv. De verwerking hiervan is onderdeel van het opmaken van de definitieve jaarrekening van de Floriade bv.
De jaarrekening van de Floriade BV moet nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd.
Binnenkort vergadert ook de Almeerse gemeenteraad verder over de afhandeling van het Floriade-debacle

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto