De raad vergaderde in kerkcentrum Goede Rede (Foto: aangeleverd)
De raad vergaderde in kerkcentrum Goede Rede (Foto: aangeleverd)

Raad vergadert op locatie: ‘doorpakken met ontwikkeling Kustzone Haven’

Politiek

HAVEN CENTRUM – Het college wil nu eindelijk eens doorpakken met de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Haven. De plannen liggen al jaren stil vanwege de stikstofproblematiek, maar ook nu doemen er nieuwe problemen op. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de Politieke Markt. De raadsleden vergaderden voor het eerst sinds de coronacrisis weer eens op locatie.

Door Marcel Beijer

In kerkcentrum Goede Rede woonden ruim vijftig belangstellenden de vergadering bij. Zij hoorden toe hoe eigenlijk alleen de Partij voor de Dieren niet enthousiast was over de plannen. Zij zien ‘met lede ogen’ toe hoe de plannen ten koste gaan van het bestaande groengebied en diersoorten als de vleesmuis en steenmarter. Ook andere partijen willen aandacht voor de natuur, maar waren toch blij dat er weer schot zit in de ontwikkelingen.

Stikstofcrisis

Al in 2018 werden de plannen besproken en was er zelfs ook al een inspraakronde geweest. De stikstofcrisis gooide echter roet in het eten. De kustzone ligt aan het Gooimeer en dat is het deel van Almere dat het dichtst bij het Naardermeer ligt, wat een Natura 2000-gebied is. Inmiddels is veel onzekerheid daaromtrent verdwenen, zodat de plannen weer kunnen worden opgepakt.

Niet van een leien dakje

Dat betekent niet dat alles vanaf nu van een leien dakje gaat. Sterker: morgen kan een gerechtelijke uitspraak de huidige stikstofregels weer overhoop gooien. Daarnaast doemen er nieuwe problemen op, zoals de stroomcapaciteit die onder druk staat. Kort gezegd: energieleveranciers kunnen niet garanderen dat nieuwe projecten ook van stroom kunnen worden voorzien. “Een enorm landelijk probleem”, zei wethouder Julius Lindenbergh. “We zijn met netbeheerders in gesprek, maar het is goed mogelijk dat delen van het project daardoor vertraging zullen oplopen. We zijn echter van mening dat de plannen genoeg vertraging hebben opgelopen. Laten we gewoon moedig voorwaarts gaan en kijken hoe ver we komen.”

Woningen

De raadsleden wreven de wethouder ook de nodige problemen onder de neus. Zo staan er 255 woningen gepland, waarvan maar 10% sociale huur. Juist aan dat soort woningen heeft Almere dringend behoefte. Lindenbergh erkende dat, maar wees erop dat het stadsdeel Haven op dit moment teveel ‘woningen van corporaties’ heeft. “Om de balans in Haven terug te krijgen is het belangrijk om dit soort woningen toe te voegen.”

Participatie

Een aantal raadsleden wees Lindenbergh erop dat het participatieproces van vijf jaar geleden tamelijk gedateerd is en wellicht opnieuw zou moeten. De wethouder was het daar niet mee eens. “Er komt sowieso nog een tweede participatieronde als we het over de openbare ruimte gaan hebben. Als we nu die eerste ronde weer opnieuw gaan doen, vertraagt dat de boel alleen maar.”

Manifestatieveld

Lindenbergh erkende ook dat het plan ten koste zal gaan van groen. Hij beloofde rekening te houden met zo min mogelijk kappen van bomen en weer erop dat er altijd elders herplanting komt. Wel zal het Manifestatieveld eraan moeten geloven. Dat is het gebied waar ooit evenementen als het Stoomfestival en circussen werden gehouden. Volgens Lindenbergh gebeurde er de laatste jaren toch al weinig op het terrein. “Het is een kwestie van afwegingen maken. Het is belangrijk dat we kustzone gaan ontwikkelen.”

Wat is de Kustzone Haven ook al weer?

De kustzone haven is het gebied tussen de Havenkom tot het surfstrandje langs de Gooimeerdijk. In het gebied staan onder meer 255 woningen gepland, een hotel, vakantiehuisjes, zwemstrand, ecologisch eiland en een wandelroute langs het water. Voor de verenigingen die er gevestigd zijn, zoals de Reddingsbrigade en jachthaven, blijven er gevestigd, maar krijgen wel een nieuwe locatie.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto