De passantenhaven in Buiten. (Archieffoto: Fred Rotgans)
De passantenhaven in Buiten. (Archieffoto: Fred Rotgans)

Illegale bootbewoners duiken snel op andere plekken op

Algemeen

ALMERE – In Almere zijn ongeveer 25 mensen die veelvuldig en langdurig op bootjes verblijven. Als er wordt gehandhaafd, duiken ze al snel weer op andere plekken op. Structurele controle vergt veel handhavingscapaciteit, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn .Dat schrijft de gemeente in antwoord op schriftelijke vragen van Respect Almere. De partij constateerde dat in de passantenhaven in Buiten mensen permanent in bootjes wonen. Het college antwoordt dat een vaartuig 3x24 uur n de passantenhaven mag blijven liggen. ‘Eind vorig jaar is gehandhaafd op de dertien boten die langer in de passantenhaven (in Almere Buiten, red.) lagen dan toegestaan. De boten zijn verwijderd dan wel vertrokken. Inmiddels liggen er helaas weer enkele boten.’


Complex

De problematiek van bewoning op bootjes is dynamisch en complex, stelt het college. ‘Enerzijds doordat bewoners geen hulp of zorg accepteren (zorgmijders) en anderzijds het waterbedeffect dat ontstaat op het moment dat er gehandhaafd wordt op mensen die langdurig een ligplaats innemen. Eerdere handhavingsacties leren ons dat na een intensieve handhavingsactie de boten elders in de gemeente weer opnieuw een ligplaats innemen. Een structurele controle en aanpak hierop vergt veel handhavingscapaciteit, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn en waardoor slechts excessen aangepakt kunnen worden.

Kouder

Nu het kouder wordt zet de gemeente een winterkouderegeling in, waarbij bootbewoners bij extreme kou worden opgevangen. Dit is in de afgelopen jaren ‘af en toe’ voorgekomen. ‘Mensen die op de bootjes worden aangetroffen en hulp nodig hebben, worden waar nodig verwezen naar het wijkteam. Mensen die wel hulp nodig hebben, maar de reguliere zorg mijden, worden aangemeld bij Vangnet & Advies van de GGD, waarna de GGD samen met de betrokkene onderzoekt welke hulp nodig is, zodat een passend aanbod wordt gedaan.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto