(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

College: geen structureel geweld bij Place2B

Algemeen

BUITEN – Het schietincident dat in oktober plaatsvond bij  jongerencentrum Place2B in Buiten stond op zichzelf. Dat blijkt uit antwoorden die het college geeft op schriftelijke vragen van de PVV.

Het college bevestigt dat op donderdag 28 oktober een incident met een vuurwapen heeft plaatsgevonden bij Place2B. Het onderzoek dat door de politie is ingesteld naar aanleiding van dit incident heeft vooralsnog niet geleid tot een aanhouding. Stichting de Schoor, waar het centrum onder valt, heeft in gezamenlijk overleg met de gemeente en de politie kort na het incident diverse maatregelen genomen met betrekking tot toezicht en beveiliging.

Drillrappers

Op de vraag van de PVV of in het centrum ook drillrappers en andere criminelen actief zijn die  jongeren ronselen, stelt het college dat daar geen signalen van bekend zijn. ‘Zowel binnen als buiten Place2B wordt door jongerenwerkers en camera’s toezicht gehouden. Wijkagenten, jeugdagenten en BOA’s zijn regelmatig aanwezig bij Place2B’, schrijft het college. ‘Het incident met het vuurwapen heeft alle professionals nog meer alert en bewust gemaakt van de doelgroep waarmee gewerkt wordt. Eventuele signalen over ronselen of andere criminele activiteiten zullen altijd serieus worden.‘

Veilig

Het college onderschrijft dat Place2B een veilige plek moet zijn voor jongeren. ‘Vanuit de accommodatie wordt extra aandacht gegeven aan specifieke kwetsbare groepen, waarvoor projecten en programma’s worden ontwikkeld. Het zoeken naar een goede balans tussen het bieden van een toegankelijke plek voor jongeren uit de buurt, het in contact blijven met kwetsbare jongeren en oog hebben voor de hulpvraag van jongeren met risicovol gedrag, is een continu aandachtspunt. Vanuit de deskundigheid van stichting de Schoor wordt een professionele afweging gemaakt in het toegangsbeleid tot de accommodatie en de deelname aan de activiteiten. Wij blijven hierover met elkaar in overleg, zodat Place2B een veilige plek blijft waar jongeren terecht kunnen.‘

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto