Het Markerweer weer inpolderen tot Markerwaard, stelt Onderwater. (Foto: Wikipedia)
Het Markerweer weer inpolderen tot Markerwaard, stelt Onderwater. (Foto: Wikipedia)

Stikstofdiscussie: pleidooi voor inpoldering Markermeer

Algemeen

ALMERE – Het Markermeer alsnog inpolderen. Het is volgens architect en stedenbouwkundige Leo Q. Onderwater een serieuze optie om de stikstofproblemen voor een groot deel het hoofd te bieden en meer ruimte in ons land te creëren. Onderwater schrijft dat deze week in De Volkskrant.

Het Markeermeer ligt ten westen van Almere en wordt aan de bovenkant begrenst door de dijk Enkhuizen-Lelystad. In de oorspronkelijke inpolderingsplannen van Ir. Cornelis Lely zou ook dit meer moeten worden ingepolderd. Het zou dan de naam Markerwaard krijgen. Die plannen zijn echter nooit gerealiseerd.
In De Volkskrant noemt Onderwater de inpoldering van de Markerwaard een reële optie. ‘Het is slechts een enorme slibbak. Door deze alsnog in te polderen, kan het stikstofprobleem deels worden opgelost en kunnen weer vergunningen voor wegen- en woningbouw worden verstrekt.’

‘Nauwelijks natuurwaardig’

Onderwater is verbaasd dat het ‘nauwelijks natuurwaardige’ Markermeer ooit is aangewezen als Natura-2000 gebied. Ook noemt hij de aanleg van de Marker Wadden een ‘ecologische miskleun’. ‘Inpoldering van het Markermeer betekent minder ingeleid slibwater ofwel minder verontreiniging. Bovendien zorgen de te realiseren randmeren en het Oostvaardersdiep (vaarverbinding tussen Lelystad en Amsterdam) voor een betere doorstroming’, stelt Onderwater die daarom pleit voor inpoldering van het gebied tot Markerwaard.

Spoorbaan Almere – Purmerend

De ruimte zou kunnen worden gebruikt voor (glas-)tuinbouw, akkerbouw, bollenteelt, recreatiestranden, bos- en natuurbouw, (vaar-)wegen, maar ook een spoorbaan vanaf Almere naar Purmerend en Hoorn. Ook ziet hij ruimte voor twee kleine steden die worden omringd door stadsbossen en waterberging. ‘Door de afronding van het plan in de geest van ir. Cornelis Lely kunnen allerlei functies en bebouwingen vanuit andere delen van Nederland worden verplaatst naar de Markerwaard. Daarmee kan deels het stikstofprobleem wordt opgelost en kunnen weer vergunningen voor wegen- en woningbouw worden verstrekt. Niet minder belangrijk is dat door inpoldering van het Markermeer niet slechts de natuurwaarden van het IJsselmeergebied, maar ook elders in Nederland aanmerkelijk worden verbeterd’, aldus Onderwater in zijn opinieartikel in De Volkskrant.

Uit de krant