(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

Hier begint de zee!

Algemeen

BUITEN – Op World Cleanup Day op zaterdag 17 september om 12 uur zal wethouder Jesse Luijendijk het startsein geven van de guerilla-estafette ‘Hier begint de zee!’. Met deze actie vragen GreenF Almere, De Bezige Buur en Groene Buur aandacht voor zwerfafval dat met regenwater afgevoerd wordt naar oppervlaktewater in Almere. Dit gaan gebeuren door overal in de stad een stempel achter te laten bij waterkolken en waterputten.

Zo’n 25 Almeerders, verdeeld over de hele stad, hebben zich al aangemeld om mee te doen aan deze actie. Het sjabloon en de krijtverf worden in estafettevorm doorgegeven, zodat straks in heel Almere onze stempel zichtbaar is.

Almere kent een gescheiden afwateringssysteem voor rioolwater en hemelwater. Het rioolwater wordt gezuiverd, maar het hemelwater wordt niet gezuiverd en komt direct in het oppervlaktewater terecht. Met andere woorden, in de wateren om ons heen.

Meedoen met deze actie? Kijk op www.facebook.com/groenebuur of mail naar greenfalmere@gmail.com .

De handeling vindt plaats zaterdag 17 september om 12 uur aan de Zuylensteinstraat in Almere Buiten. De locatie is niet exact bekend, maar is herkenbaar aan een kraam van World Cleanup Day.

Uit de krant