Raadslid Spencer Alberg van D66:
Raadslid Spencer Alberg van D66:

D66 wil verhoging giftendrempel voor alleenstaande bijstandsgerechtigden

Algemeen

ALMERE – D66 wil dat de giftendrempel voor alleenstaande bijstandsgerechtigden verhoogd wordt van 1200 euro naar 1800 euro. Ook moet de informatievoorziening beter en de administratieve druk voor bijstandsgerechtigden omlaag. Daartoe dient raadslid Spencer Alberg namens D66 drie moties in om de bijstandsgerechtigden ademruimte te geven in deze dure tijden.

Door Robert Mienstra

“We zien dat veel mensen in de problemen komen door de hoge prijzen van stroom, gas en dagelijkse boodschappen”, zegt Alberg. “De alleenstaande bijstandsgerechtigden in Almere mogen niet meer dan 1200 euro per kalenderjaar aan giften ontvangen bestemd voor het algemene levensonderhoud. Dit kunnen boodschappen van familieleden zijn of incidentele giften in geld zijn om de nood te leningen. Giften boven deze zogeheten ‘giftendrempel’ kunnen invloed hebben op de hoogte van de te ontvangen uitkering. D66 wil dat die drempel verhoogd wordt naar 1800 euro om mensen ademruimte te geven zodat ze makkelijker rond kunnen komen.” 

Omhoog

Elke gemeente stelt het giftenbeleid apart vast, binnen de grenzen van de Participatiewet. “Die grenzen zijn zeer ruim geformuleerd en geeft de gemeenten ruimte zelf te bepalen tot welke hoogte giften verantwoord zijn”, zegt Alberg. “In Almere kan die grens dus omhoog waardoor we wat meer bestaanszekerheid inbouwen.” 

Rapporteren

Verder wil Alberg dat alleenstaande bijstandsgerechtigden niet meer alle giften en vergoedingen van derden die bestemd zijn voor het algemene levensonderhoud hoeven te rapporteren aan de afdeling Werk en Inkomen. “Deze giften hebben geen gevolgen voor het recht op uitkering. Dit zorgt voor een lagere administratieve druk voor bijstandsgerechtigden die al veel administratieve plichten hebben. Pas als de giften boven de drempel uitkomen, zou er door de bijstandsgerechtigden aan de gemeente gerapporteerd moeten worden. Daarmee wordt ook hun stress verlaagd.” 

Website gemeente

Tot slot pleit het raadslid voor betere informatievoorziening aan de groep op de website van de gemeente. “Op de site van Almere wordt slechts globaal uitleg gegeven over de inlichtingenplicht in de Participatiewet en wordt niet specifiek wordt ingegaan op giften. D66 wil een goede informatievoorziening die essentieel is om te voorkomen dat mensen onbedoeld in financiële problemen raken. De informatievoorziening op de website van de gemeente Almere kan zeker verbeterd en aangevuld worden.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto