De Speelhaven is een van de speelplekken van De Schoor (Foto: aangeleverd)
De Speelhaven is een van de speelplekken van De Schoor (Foto: aangeleverd)

De Schoor bestaat 35 jaar: “We zijn nog wel even nodig”

Algemeen

ALMERE - Welzijnsorganisatie De Schoor viert dit jaar haar 35-jarig bestaan. In een serie van drie artikelen besteden we aandacht aan dit jubileum. Het eerste artikel ging over de geschiedenis van het welzijnswerk in Almere. Het tweede artikel belichtte de projecten en activiteiten van De Schoor. In dit laatste artikel kijkt De Schoor naar de toekomst.

Door Indira Draijer

“De sociale betrokkenheid gaat niet vanzelf in Almere”, aldus Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder van De Schoor. Boekhoff verwijst naar het onlangs uitgebrachte rapport over de sociale staat van Almere. Daarin staat onder andere dat Almere veel eenzaamheid, armoede en schuldenproblematiek kent. 

‘Sociale kloof groeit’

Als welzijnsorganisatie trekt De Schoor zich dit aan. “Er zijn gelukkig heel veel mensen met wie het goed gaat, die de taal goed spreken, voldoende geld verdienen, zelfredzaam zijn, mensen om zich heen hebben waar ze op terug kunnen vallen. Maar er is ook een grote groep mensen waarbij meedoen niet vanzelf gaat, om allerlei redenen. Die dat niet als vanzelf kunnen. En die sociale kloof tussen die groepen groeit in deze stad.”

Eerder helpen bij schulden

Om in te spelen op de veranderingen in de stad, blijft De Schoor zelf ook steeds veranderen. Zo is de organisatie bezig om er vroeg bij te zijn als mensen schulden aan het opbouwen zijn. “Als mensen in Nederland in schuldhulpverlening komen hebben ze gemiddeld al bijna 40.000 euro schuld”, aldus Boekhoff. Om die reden is samenwerking gezocht met woningcorporaties en energieleveranciers. “We willen dat als mensen een betaalachterstand krijgen van een of twee maanden, er dan al iemand van ons naartoe gaat om er veel eerder bij te zijn. De schulden stapelen, zich mede door schaamte, anders vaak snel op.”

Kracht van brede welzijnsorganisatie

Ook binnen de eigen organisatie werkt De Schoor veel samen. “Een voorbeeld: als we op Jeugdland merken dat een kind de bijdrage niet meer kan betalen, kunnen we met de ouders praten en merken we dat zij geldproblemen hebben. Bij een andere afdeling van De Schoor kunnen die ouders dan  geholpen worden. Zo kunnen we de kracht van een brede welzijnsorganisatie inzetten.”

De noodzaak wordt gezien

Boekhoff is te spreken over de inzet van de gemeente Almere op het vlak van welzijn en is blij dat het onderzoek over de sociale staat van Almere er is gekomen. “De gemeente ziet heel goed wat er gebeurt. Ik vind dat raadsleden, de burgemeester, wethouders en ambtenaren echt betrokken zijn en de noodzaak zien.”

Investeren in welzijn

Boekhoff zou graag zien dat het welzijnsbudget meegroeit met de stad, en hoopt dat de uitkomsten van het onderzoek aanzetten tot actie: “We hebben goede kansen om de opgaven aan te pakken, maar dan moeten we wel echt investeren in de sociale basis en in welzijn. Dat maakt dat rapport ook duidelijk.”

“We zijn eerder meer dan minder nodig”

“Het mooiste is om te streven naar je eigen opheffing, omdat ons werk dan niet meer nodig zou zijn”, zegt Boekhoff. “Maar ik ben ook wel reëel en ik weet dat er altijd mensen in de samenleving zullen zijn die, ondanks dat ze talenten hebben, niet als vanzelf mee kunnen doen aan de samenleving. Dus welzijnswerk blijft nodig. En als we kijken naar de tendensen in de stad, dan zijn we eerder meer nodig de komende jaren, dan minder.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto