Jan Dirk Pruim in de Almeerse raadszaal (archieffoto: aangeleverd)
Jan Dirk Pruim in de Almeerse raadszaal (archieffoto: aangeleverd)

‘College moet discussie politiek houden’

Politiek

ALMERE – De verontwaardiging bij een aantal politieke partijen over de nieuwe wijze waarop het college (schriftelijke) vragen beantwoord is onterecht. Dat zegt gemeentesecretaris Jan Dirk Pruim. 

Door Marcel Beijer

“We zijn een proces gestart dat nog beter moet worden, maar om meer zuiverheid en rolvastheid tussen raad en college en organisatie te krijgen is een andere insteek gewenst”, aldus Pruim. “De raad vertegenwoordigt de bewoners en houdt toezicht op de uitvoering van publieke taken. Het college bestuurt door de besluiten van de raad en landelijke regelgeving uit te voeren. De ambtelijke organisatie adviseert en ondersteunt. Het is belangrijk dat een ieder op de goede stoel blijft zitten.“

Informatieplicht

Deze week liet een aantal raadsleden weten dat ze de antwoorden nu te globaal vinden. Niet langer wordt iedere vraag apart beantwoord, terwijl het college een informatieplicht heeft. Pruim vindt dat een flauwe reactie. “Het bestuur zal alle inlichtingen verstrekken. In Almere is de cultuur dat raadsleden rechtstreeks bij ambtenaren technische informatie kunnen inwinnen. De laatste jaren zie je dat raadsleden die mogelijkheden regelmatig uithollen en met schriftelijke vragen met hagel schieten in de hoop iets te raken of het college te kunnen verwijten een fout te maken. Om onszelf te dwingen meer rolzuiver te zijn heb ik het college geadviseerd nog duidelijker vanuit de bestuurlijke rol te reageren. Dat leidt in dit geval dus tot een iets andere vorm. Dat is even wennen. Maar uiteindelijk biedt dat veel meer kans tot een waardevolle rolinvulling, waarbij de inwoners gebaat zijn.”

Dat de raadsleden niet geïnformeerd zijn over de wijziging, bestrijdt Pruim. “Ik heb dat tijdig aan het presidium (dagelijks bestuur van de raad, red.) doorgegeven.” 

Onzinverhaal

Toon van Dijk noemt de reactie van Pruim een ‘onzinverhaal’.  ”De wijze van beantwoording heeft niets te maken met rolvastheid. Het is gewoon een doorzichtige poging om onder precieze en exacte beantwoording van specifieke vragen uit te komen en daarmee strijdig met de informatieplicht. Bovendien zijn schriftelijke vragen een raadsinstrument en ik vind dus ook dat wij kunnen afdwingen hoe die beantwoord moeten worden. In de Tweede Kamer zouden ze moord en brand schreeuwen als vragen zo zouden worden beantwoord. Als dit niet wordt terug gedraaid volgt er een motie om dat af te dwingen.”

Uit de krant