Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Meeste bomen Westerdreef zijn onveilig

Redactie

Door Marcel Beijer

HAVEN - Iets meer dan de helft van de bomen langs de Westerdreef in Haven voldoet niet aan de veiligheidsfactor. Dat blijkt uit de trekproef die de gemeente heeft laten uitvoeren. De gemeente wil de kwetsbare bomen nu niet in één keer, maar gefaseerd gaan kappen. Daarmee gehoor gevend aan de petitie die daartoe opriep .

Uit de trekproef onder veertig bomen kwam naar voren dat precies de helft een ‘verhoogd risico’ heeft en drie bomen een ‘zeer verhoogd risico’. De rest voldoet aan de veiligheidsnorm. Op basis van de steekproef zien de onderzoekers een sterke correlatie tussen de hoogte/dikte verhouding en de stabiliteit van de bomen. Deze correlatie kan ingezet worden om een oordeel te kunnen vellen over de stabiliteit van elke individuele boom aan de Westerdreef. Informatie die volgens de gemeente kan helpen om een zorgvuldige afweging te maken in de aanpak. Hiervoor is aanvullend onderzoek met veldwerk nodig.

Gefaseerde aanpak

Hoewel doorgaans bij een hoofdboomstructuur overgegaan wordt tot vervanging in een keer, zou in dit geval, als uit aanvullend onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, een gefaseerde aanpak overwogen kunnen worden. Zodoende geeft B&W gehoor aan de oproep van onder meer 1.200 ondertekenaars van een petitie om de bomen aan de Westerdreef (deels) te behouden.

Afweging

Bij de afweging voor een gefaseerde aanpak spelen twee belangrijke criteria een rol: de veiligheidssituatie mag niet verslechteren en de met een gefaseerde vervanging gepaard gaande extra kosten waar geen rekening mee is gehouden, dienen in verhouding te staan tot de restlevensduurverwachting van de bomen die dan blijven staan. Het aanvullend onderzoek wordt in de komende weken uitgevoerd. Half mei worden de uitkomsten verwacht.

De trekproef werd in februari uitgevoerd. (Archieffoto: Fred Rotgans)

Uit de krant