Ook bestaande woningen krijgen opkoopbescherming (Archieffoto: Rien Moolhuizen)
Ook bestaande woningen krijgen opkoopbescherming (Archieffoto: Rien Moolhuizen) Almere DEZE WEEK

Opkoopbescherming gaat ook gelden voor bestaande woningen

Wonen

ALMERE – Almere wil de wettelijke mogelijkheid benutten waarbij ook voor bestaande woningen geldt dat kopers die zelf moeten gaan bewonen. Met deze ‘opkoopbescherming’ wordt getracht speculanten buiten de deur te houden. Voor nieuwbouwwoningen gold deze bescherming al. 

 In december ging de gemeenteraad al akkoord met vergaande regels voor zelfbewoning. De zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen kon toen nog niet worden bekrachtigd, omdat er wettelijk nog geen ruimte voor was. Die is er sinds 1 januari wel. Gemeenten mogen zelf regels stellen om te voorkomen dat de bestaande voorraad betaalbare en middeldure koopwoningen worden omgezet in dure huurwoningen. Door de zogeheten opkoopbescherming blijven woningen in deze segmenten beschikbaar voor lagere inkomens en middeninkomens.

Benutten

Het college van B&W wil de wettelijke mogelijkheid nu benutten om de gemeentelijke huisvestingsverordening uit te breiden. Het voorstel is om de koopprijsgrens voor opkoopbescherming vast te stellen op 355.000 euro, de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie). Ongeveer 85% van de koopwoningen in Almere heeft een WOZ-waarde onder deze grens. Opkoopbescherming is een instrument dat snel kan worden ingevoerd en direct effect oplevert: koopstarters en huishoudens met een middeninkomen maken meer kans om een passende bestaande woning te kopen, want investeerders hebben die mogelijkheid vanaf de ingangsdatum van de opkoopbescherming niet meer. 

Ter inzage

Omdat het invoeren van opkoopbescherming impact heeft op de woningmarkt in Almere en op de mogelijkheden van kopers en verkopers van woningen, kiest de gemeente Almere ervoor het voorstel tot wijziging van de Huisvestingsverordening zes weken ter inzage te leggen. Belanghebbenden kunnen tot en met 24 februari reageren op de verordening. Daarna beslist de gemeenteraad erover. Volgens een woordvoerder van de gemeente leidt dit besluit er niet toe dat er meer woningen beschikbaar zullen komen. “Wel is het zo dat een groter deel koopwoning kan zijn. En daarom geven we meer mensen de kans om zelf een stuk vermogen op te bouwen, terwijl die anders tegen forse huren op de huurmarkt hun plek moeten vinden.”

Uit de krant