Wethouder Jan Hoek buigt het hoofd. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Wethouder Jan Hoek buigt het hoofd. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Keuze afvalsysteem zorgt voor wrevel in college

Politiek

ALMERE – De keuze voor een nieuw afvalsysteem (nascheiding) heeft binnen de coalitie voor de nodige wrevel gezorgd. Wethouder Jan Hoek had stevig ingezet op voortzetting van het huidige systeem (scheiding bij de bron) en D66 wilde zelfs het liefst vasthouden aan het Diftar-principe waarbij Almeerders die veel afval produceren ook meer gaan betalen.

Door Marcel Beijer

Volgens verschillende bronnen binnen het stadhuis is GroenLinks niet blij dat coalitiepartijen VVD, ChristenUnie en Leefbaar Almere kiezen voor nascheiding (PMD+) en daarmee vol overtuiging afstand nemen van de keuze van wethouder Hoek en de fractie van GroenLinks die pal achter de eigen wethouder bleef staan. “Ik sta hier als verliezer”, treurde fractievoorzitter Jaap Steenkamer. “Maar ik heb de principes van GroenLinks in ieder geval wel hoog gehouden.”

Transitieperiode

Ook wethouder Hoek boog definitief het hoofd. “Ik had de keuze voor bronscheiding gemaakt omdat de gemeenteraad inzette op kostenverlaging en scheidingsresultaat. Nu blijkt dat de raad kiest voor gebruiksgemak. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord.”
Nu de kogel door de kerk is gaat de gemeenteraad nog verder praten over de gefaseerde implementatie van PMD+. Hoek liet weten dat het feitelijk om twee transities gaat: een die de gefaseerde en een noodzakelijke. overbrugging uitwerkt.  Er zullen immers snel nieuwe vrachtwagens worden besteld, want die lopen op hun laatste benen.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto