Afbeelding

50PLUS wil wethouder Ouderenzorg

Politiek

ALMERE - Er hebben zich, naast lijsttrekker Marc van Rooij, nog vijf kandidaten beschikbaar gesteld voor een zetel in de Almeerse gemeenteraad. De partij meldt in het concept Verkiezingsprogramma dat er een wethouder voor Ouderenzorg komt.

De kandidatencommissie heeft ze als volgt gerangschikt en wordt volgende week vastgesteld tijdens een partijbijeenkomst.

1 Marc van Rooij
2 Jan Bouma
3 Frank de Kruif
4 Ymi Knaap
5 John Lasschuit
6 Erik Giezen                

De afgelopen maanden speelde zich een behoorlijke machtsstrijd binnen de partij af. De onvrede had betrekking op de wijze waarop Marc van Rooij tot lijsttrekker is gekozen ten koste van Paul van der Starre. Het zou om één stem verschil gaan. Van der Starre diende een klacht in over Van Rooij omdat hij zich niet aan de gemaakte afspraken zou hebben gehouden. Van Rooij ontkent dat. Het hoofdbestuur van 50PLUS nam de klacht niet in behandeling. Van der Starre zegde daarop zijn lidmaatschap op. Een ander partijlid werd geschorst.

Programma

In het partijprogramma pleit de partij voor een wethouder die specifiek verantwoordelijk wordt voor ouderenzorg. Het thema ‘Zorg’ neemt sowieso een belangrijk deel van het partijprogramma in. Ook wil de partij meer seniorenwoningen, het stimuleren van kangoeroewoningen. Op het gebied van veiligheid wil de partij voorkomen dat er nog colporteurs aan de deur komen. De partij wil ook dat er een armoederegisseur komt, als ook een ouderenambassadeur die ouderen aan een baan helpt. Tot 65 jaar, althans. Want vanaf die leeftijd wil de partij dat Almeerders een AOW kunnen krijgen.
Tot slot nog een opmerkelijk initiatief waarbij ouderen aan jongeren uit gaan leggen hoe ons land in het verleden functioneerde.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto