De markt in Stad (Foto: Almere DEZE WEEK)
De markt in Stad (Foto: Almere DEZE WEEK)

Kraamhouders hebben geen trek in deelname marktcommissie

Politiek

ALMERE – Vanuit de marktkooplieden is er nauwelijks interesse om plaats te nemen in de marktcommissie van Almere. Deze commissie behartigt hun belangen, onder meer in gesprekken met de gemeente.

Dat blijkt uit beantwoording van het college op vragen van DENK Almere. Het college schrijft daarin dat het zich er ‘niet van bewust’ is geweest dat de commissie zwaar onderbezet was. ‘Naar aanleiding van uw technische vragen is dit aan het licht gekomen en hebben wij het Marktreglement 2019, waarin de samenstelling van de marktcommissie is geregeld, gewijzigd’, schrijft het college aan fractievoorzitter Hassan Buyatui van DENK.

Verzelfstandiging

Door de wijziging is het nu mogelijk dat de marktcommissie haar adviestaak kan vervullen, ook als niet alle plaatsen vanuit de markt zijn ingevuld. ‘Verder is de mogelijkheid vastgelegd voor tussentijdse verkiezingen voor de marktcommissie om deze lopende een zittingsperiode te kunnen aansterken. In overleg met de marktcommissie zal hiervoor een verkiezingsdatum worden vastgesteld.’
Het college wijst er op dat de marktondernemers met ruime meerderheid (een kleine 80 procent) tegen een verzelfstandiging van de weekmarkten hebben gestemd. ‘Naar onze mening is de conclusie uit het onderzoek om niet te verzelfstandigen daarmee ruimschoots gevalideerd.’

Ongezellig

Begin maart was de markt ook al onderwerp van gesprek in de politieke arena van Almere. Toen nodigde het CDA verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen uit om eens een rondje over de markt in Stad te lopen dat veel lege plekken kent en er dus ‘ongezellig’ bij staat. Volgens het CDA werkt de differentiatie van de markt (waarbij de gemeente bepaalt welke ondernemers een kraam krijgen, red.) niet goed. 

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto