Abassin Nessar. (Foto: aangeleverd)
Abassin Nessar. (Foto: aangeleverd)

Vragen PvdA en GroenLinks over huisvesten vluchtelingen

Politiek

ALMERE - De statenfracties van PvdA en GroenLinks maken zich zorgen over de huisvesting van statushouders in de Almere. Voor komende vrijdag moet Almere een Plan van Aanpak aanleveren hoe de vluchtelingen opgevangen gaan worden, anders neemt de provincie de regie over.

Almere loopt enorm achter met het huisvesten van voormalige vluchtelingen. Dat zorgt voor problemen, want daardoor moeten bijna alle beschikbare sociale huurwoningen aan statushouders worden toegewezen. Dat leidt tot spanningen bij de coalitiepartijen.
Vorig jaar ontstonden in Ter Apel problemen omdat niet alle vluchtelingen konden worden opgevangen. Velen moesten buiten slapen. Om dat soort situaties dit jaar te voorkomen heeft het Rijk de lokale overheden opgedragen om voldoende vluchtelingen op te vangen. Omdat Almere zoveel achterstand heeft draagt de provincie Flevoland, ongewild, bij aan de problemen in Ter Apel en andere opvanglocaties, stellen de fracties van PvdA en GroenLinks in de provincie Flevoland. Beide partijen vinden dat bijzonder onwenselijk. De partijen zullen woensdag vragen over gaan stellen.
Abassin Nessar is fractievoorzitter van de PvdA: “Vorig jaar zagen we mensonterende toestanden bij de opvang in Ter Apel. We vinden dat onze provincie daar niet medeverantwoordelijk voor mag zijn. Daarom willen we dat Gedeputeerde Staten onwillige gemeenten snel en stevig gaat dwingen om gewoon aan hun verplichtingen te voldoen.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto