SP pleit voor toegankelijke openbare toiletten in alle stadsdelen

Algemeen

ALMERE - SP Almere vindt dat er toegankelijke openbare toiletten moeten zijn in alle stadsdelen van Almere. De fractie heeft hiertoe een motie ingediend. 

“Momenteel zijn alleen in het stadhuis, het ziekenhuis en de Flevogarage openbare sanitaire voorzieningen aanwezig, maar die zijn moeilijk te vinden”, stelt de SP. “Bovendien zijn ze onvoldoende toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals tijdens de gesprekstafel Toegankelijkheid van afgelopen donderdag pijnlijk duidelijk is geworden.”

De SP wijst erop dat een groot deel van de bevolking extra afhankelijk is van openbare toiletten, zoals buik- en blaaspatiënten, zwangere vrouwen, jonge kinderen en veel ouderen. 

De SP eist toegankelijke sanitaire voorzieningen in alle stadsdelen. “Dit onderwerp is diverse malen onder de aandacht is geweest van de gemeenteraad en het college, maar is nooit serieus opgepakt.” De SP stelt in de motie dat in Almere Centrum minstens twee nieuwe openbare toiletten en bij elk ander stadsdeel minimaal één openbaar toilet moet worden gerealiseerd, die ook geschikt zijn voor mensen met een beperking. Ook moet volgens de fractie worden gezorgd voor fysieke bewegwijzering naar de reeds beschikbare openbare toiletten.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto