(Foto: Almere DEZE WEEK)
(Foto: Almere DEZE WEEK)

Floriade: Provincie wil 2,2 miljoen euro coronasteun geven

Algemeen

ALMERE - De provincie Flevoland wil Almere ruim 2,2 miljoen euro coronasteun geven voor de tegenvallende kosten van de Floriade als gevolg van de coronapandemie. Dit bedrag zou dan bovenop de 10 miljoen euro komen die de provincie al eerder toezegde.

Volgens de provincie heeft de Floriade ernstig te lijden gehad onder de coronacrisis. Veel landen besloten geen paviljoens te plaatsen en ook sponsors haakten af. De Floriade moest vervolgens oplossingen vinden voor braakliggende terreinen en ook op het terrein zelf moesten tal van coronamaatregelen worden genomen, die tonnen aan onvoorzien geld hebben gekost.
Almere gaat andere partners ook om dergelijke financiële steun vragen, volgens de provincie. Zo is de gemeente nog in gesprek met het Rijk
Provinciale Staten van Flevoland moet overigens nog instemmen met de extra coronasteun. Een aantal fracties aarzelt nog om daarmee akkoord te gaan, maar die zullen naar alle waarschijnlijkheid geen meerderheid vormen. Half december wordt daarover gestemd op het provinciehuis in Lelystad.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto