(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

Verslag stadsgesprek: ‘We moeten van het wantrouwen af’

Algemeen

Zorgen om democratie en participatie

ALMERE – Betrek de inwoners veel eerder bij nieuwe projecten in Almere. Dus voordat de plannen al ter goedkeuring bij de gemeenteraad liggen. Neem bij de presentatie van plannen aan de raad juist ook de inbreng van inwoners mee. 

Door Robert Mienstra en Marcel Beijer

Dat was de belangrijkste aanbeveling van inwoners tijdens het elfde stadsgesprek ‘Omstreden plannen, onderschatte burgers’ afgelopen dinsdag in debatcentrum Cassa Casla. Een deelnemer zei dat zij gefrustreerd begint te raken over Almere. “Het brede draagvlak om te kijken hoe iets kan worden gerealiseerd wordt niet gezocht door gemeente. Zo verlies ik het vertrouwen in de politiek, ik wil daarom waarschijnlijk niet meer stemmen.” Deze zorgen over de democratie en de participatie klonken de hele avond door tijdens het elfde stadsgesprek. Bij veel plannen van de gemeente voelen burgers zich niet gehoord en vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd. Toch gaven de deelnemers aan dat ze juist graag willen meedoen, meeluisteren en meedenken. “Ik wil een socialere stad waar we elkaar veiligheid bieden, maar waar vooral meer transparantie is over waar de gemeente mee bezig is. Bewoners moeten eerder betrokken worden. Benader dus alle wijkbewoners. Ik wil een betrokken stad met burgers die samen iets doen.”

Jammer

Een van de deelnemers houdt zich bezig als (ervarings)deskundige met toegankelijkheid. “In Stedenwijk heb ik bij het grootonderhoud meegepraat, maar uiteindelijk wordt dat niet meegenomen. Ik gaf dingen aan de uitvoerders door, maar door onwetendheid werden er fouten gemaakt, dat was zo jammer.“
Bewoners willen niet aan de zijlijn staan, ze willen gehoord worden door de politiek als het gaat om participatie. “Werk niet van boven naar beneden, maar begin juist bij de inwoners als er nieuwe projecten komen.”

Waslijst

De deelnemers aan het stadsgesprek kwamen met een waslijst aan aanbevelingen hoe de gemeente het beter kan doen. Zo werd meermalen een in te stellen ‘burgerberaad’ genoemd: “soms maken bewoners dan andere keuze dan politiek.” Een deelnemer vatte de aanbevelingen samen met: “besturen is een visie ontwikkelen, met bewoners in gesprek gaan, dan ideeën naar voren laten komen en vervolgens doelen ontwikkelen en dan pas plannen maken.”

Niet gemakkelijk

Wethouder Froukje de Jonge (CDA) gaf aan dat ze het geen gemakkelijke avond vond. Ze beaamde dat de verbinding met de inwoners onder druk staat. “Er moet verbetering komen bij de transparantie over hoe er tot een besluit gekomen wordt, ook moeten alle beoogde locaties geïnformeerd worden. We moeten op kleine schaal met elkaar in gesprek gaan. Hoe kunnen wij elkaar weer vinden, dat vind ik een essentiële vraag. Hoe kan de verbinding worden hersteld?”
Met een voorbeeld liet De Jonge zien dat het niet altijd misgaat: “Het is niet gemakkelijk om een goed gesprek tot stand te brengen. Bij de realisatie voor een voorziening voor 45 statushouders heb ik 12 gesprekken gevoerd met telkens maximaal 15 bewoners. Die gesprekken zijn uitermate goed gegaan.”
Verder stelde ze dat 80% van de participatie goed gaat in 20% van de tijd. 80% van de tijd gaat naar de 20% van de projecten die problemen geven. Het wantrouwen onder bewoners is groot, dat maakt participeren moeilijk. Het vertrouwen moet van twee kanten komen.”

Raadsleden

De aanwezige raadsleden voelden zich allemaal aangesproken door de inbreng van de inwoners. Er moet beter geparticipeerd worden, beter naar inwoners geluisterd worden en dat ze steeds afwegingen moeten maken waarin met alle belanghebbenden rekening gehouden moet worden.
“Eerst zien dan geloven”, zei een inwoner na afloop. “Ik ben benieuwd wat de raadsleden en de wethouder met de opbrengst van deze avond gaan doen.”

Meer lezen over ‘Omstreden plannen, onderschatte burgers’:

https://drive.google.com/file/d/1cjXfVo_VNB6Xo4kXxWG_Rtihlp8f0hGp/view (Essay Soeterbroek)

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/yes-please-in-my-backyard/

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/companen/inclusieve-wijk-komt-er-alleen-door-anders-te-denken

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto