(Archieffoto)
(Archieffoto)

Zero-emissiezones voor vrachtwagens en bestelbussen in centra Almere

Algemeen

ALMERE - De gemeente Almere gaat per 1 januari 2028 zero-emissiezones (ZE-zones) invoeren voor de zogenoemde stadslogistiek in de drie kernwinkelgebieden: Almere Haven, Stad en  Buiten. Op een later moment volgt ook  Almere Poort. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad.

In deze zones mogen straks geen bestelbussen en vrachtwagens meer rijden die schadelijke stoffen uitstoten en voor logistieke diensten worden ingezet. Het gaat niet alleen om bevoorrading van horeca, retail en detailhandel, maar ook over vervoer van versartikelen, bouwlogistiek, afval, facilitaire stromen en pakketdiensten. De ZE-zones gaan dus niet gelden niet voor personenauto’s.

Omslag voor ondernemers

De invoering van de ZE-zone betekent een grote omslag voor veel ondernemers. De gemeente wil daarom de komende vier jaar met ondernemers én bewoners overleggen op welke manier deze zones het best kunnen worden ingevoerd in 2028. Aan de hand van een plan van aanpak wordt toegewerkt naar een convenant met het lokale bedrijfsleven en de logistieke sector om te komen tot emissievrije stadslogistiek in Almere. 

Door ZE-zones voor stadslogistiek in te voeren geeft de gemeente verder invulling aan de ambities uit de Mobiliteitsvisie en het Schone Luchtakkoord. Daarnaast is het instellen van  ZE-zones voor stadslogistiek een afspraak uit het Klimaatakkoord. Als onderdeel van dit maatregelenpakket voeren naast Almere ook ruim 30 andere grote Nederlandse steden ZE-zones voor stadslogistiek in.

Inloopavonden

De overstap naar zero-emissie vraagt in het bijzonder veel van het bedrijfsleven. De gemeente wil ondernemers helpen en meedenken in mogelijkheden om de overstap te maken. Daarbij is oog voor de kleinere ondernemers in de stad voor wie de overstap een relatief grote impact heeft, aldus het college in de brief aan de raad. 

Begin 2024 worden inloopavonden georganiseerd om belanghebbenden in de kernwinkelgebieden te informeren en te consulteren over de ZE-zones. De locaties en tijdstippen van deze inloopavonden worden nader bekendgemaakt. Op basis van de input van de belanghebbenden kijkt de gemeente welke punten kunnen worden verwerkt in de definitieve afbakening van de ZE-zones. Uiteindelijk wordt in een verkeersbesluit vastgelegd hoe de ZE-zones precies werken, hoe hierop zal worden gehandhaafd en welke ontheffingsmogelijkheden er zijn. Naar verwachting wordt het conceptverkeersbesluit in de loop van 2026 voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Het definitieve verkeersbesluit wordt vastgesteld in 2027.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto