Hilde van Garderen:
Hilde van Garderen: "Waar Almere behoefte aan heeft zijn culturele voorzieningen." (Foto: aangeleverd)

Hilde van Garderen neemt afscheid als wethouder

Politiek

Hilde van Garderen neemt afscheid als wethouder

‘Cultuur zou belangrijkste item moeten zijn’

Door Marcel Beijer

ALMERE – Ze wilde even wachten met een interview totdat de eerste emoties waren gezakt. Het zegt veel over Hilde van Garderen, die behoorlijk moest slikken toen bekend werd dat ze niet terugkeert als wethouder. “Almere is mijn stad. Ik zit daar met heel mijn hart in. En ook het nieuwe college zou er zo in moeten staan.”

Het behoud van theatergezelschap Vis à Vis voor Almere. Dat is het eerste dat Van Garderen noemt als prestatie waar ze trots op is. “Vooral ook omdat iedereen vertrouwen in elkaar hield. Ik was bij een vergadering waar de gebiedsindeling op dat terrein was ingetekend, waar me duidelijk werd er dat er geen plek was ingetekend voor Vis à Vis. Toen ik daarop wees werd gezegd dat er geen ruimte meer voor het gezelschap was, en dat ze formeel ook geen aanspraak daarop konden maken. Er was ze van alles beloofd, maar niets vastgelegd. Daar ben ik echt voor gaan liggen. Het was even heel penibel, ook in het college, maar Vis à Vis bleef voor Almere behouden.”

Short Stirling

Ook de berging van de Short Stirling (‘Respect voor gesneuvelde vrijheidsstrijders, daar heb ik wat mee. Een machtig mooi project’) en de Stedelijke Vernieuwing staan hoog op haar lijstje. “We kozen ervoor om fors te investeren in het centrum van Buiten en Haven. Het is geweldig dat ondernemers, die aanvankelijk wilden vertrekken omdat het gebied zo achteruit ging, nu weer gingen investeren en waar de eerste BIZ (Bedrijven Investerings Zone, red) werd opgericht. We hebben veel met ze gesproken en ook aangegeven dat we hun inbreng meenamen. Superbelangrijk. De gemeente fungeerde als aanjager. Er is daar nu geen leegstand meer.” 

Beheer en Onderhoud

Als laatste punt noemt Van Garderen Beheer en Onderhoud en dan vooral het Groot Onderhoud. Toch is het een punt waar wethouders decennia lang al de meeste kritiek op krijgen. “Ik ben altijd het gesprek aangegaan, maar het is een utopie dat je elke boom in Almere kan laten staan. Bij de Westerdreef was kap gewoon noodzakelijk. Sommige partijen liepen daar tegen te hoop. Dat mag. Het is zelfs mooi als het mensen raakt wanneer een boom wordt gekapt. Maar er wonen daar zoveel mensen. Het wordt echt een ander verhaal als zo’n boom op hun huis of auto valt. Dat moet je voor zijn. Bovendien hebben we op veel plekken Almere juist groener gemaakt. Mensen zien dat niet, of willen dat niet zien. Almere doet zoveel projecten, meestal gaat het goed. Almere is een groene stad, en daardoor ook een dure stad. Ik hoop dat het nieuwe college daar fors op gaat investeren.”

Genoten

Het leverde de wethouder – zeker op social media – bakken kritiek op. Ook binnen het college zelf was het niet altijd pais en vree. “Toch heb ik intens genoten. Mede ook dankzij de inzet van ambtenaren en het geweldige team waar ik op kon rekenen. Als ik soms wat mopperde, dan planden zij een werkbezoek voor me in, of een wandeling langs de projecten met de geweldige mensen van de afdeling Stadsruimte. Daar leef ik namelijk van op: met mensen praten. In een gesprek los je ook problemen op. Daar moet je echt tijd voor maken.”

Cultuur

Cultuur is belangrijk voor de stad Almere. “Het is echt wat Almere nodig heeft. Je woongenot houdt niet op bij je eigen huis en tuintje. Je wilt ook ontspannen, naar de sportclub, zangkoor, bibliotheek of buurthuis. Waar Almere als groeistad behoefte aan heeft zijn culturele voorzieningen. Dat heeft effect op de cohesie. Ik hoop daarom ook van harte dat het nieuwe museum M er definitief komt. Ja, dat kost veel geld en door de Floriade zal er misschien meer weerstand komen, maar Almere moet absoluut in culturele voorzieningen blijven investeren. Niet dat door de Floriade overal een streep door gaat. Cultuur maakt de stad leefbaar, zeker een stad als Almere die nog altijd in ontwikkeling is. We hebben het recht om ambities te hebben, we moeten dat onszelf gunnen. En ook gunnen dat je af en toe een fout maakt. Ik hoop van harte dat mijn opvolger dat oppakt. Doe je dat niet, dan ben je vele malen duurder uit.”

Toekomst

Keert ze nog terug als wethouder, ooit? Van Garderen denkt van niet. “Een aantal opgestapte wethouders keert terug in het nieuwe college. Dat is iets wat mensen niet snappen als je je ontslag hebt ingediend. Dus praat met de stad en leg het goed uit. Kijk naar de lage opkomst: de stad probeert de politiek iets duidelijk te maken. De afstand met bewoners is heel groot. Ik was persoonlijk blij dat ik als lijstduwer zoveel voorkeurstemmen kreeg dat ik weer in de raad had kunnen plaatsnemen. Maar daar heb ik van afgezien. Dat heb ik al acht jaar gedaan. Een burgemeestersambt lijkt me leuk. Maar ook lastig. Dan moet ik uit Almere weg en dat zou me zeer doen. Ik hou van de stad, mijn dochters wonen hier. Maar als het om een leuke stad gaat, misschien. Misschien iets in de culturele sector, dat zou me ook wel liggen.

Vakantie

Eerst gaat Van Garderen lekker op vakantie. “Bijkomen van alles perikelen, want het waren vier roerige jaren en op deze manier afscheid nemen doet me ook echt wat. De Almeerse politiek is best hard. Ik heb de laatste vier jaar dingen meegemaakt die ik nooit eerder heb gezien. Er wordt veel op de persoon gespeeld. Mensen spraken niet meer mét elkaar, maar óver elkaar. Soms denken we dat het hier Den Haag is, maar we zijn gewoon een stad. En wat ons verbindt is de liefde voor de stad. Daarom is het superbelangrijk dat wethouders Almere echt goed kennen, met hun hart bij de stad zijn. Weet je wat ik merkte bij de nieuwe raadsleden? Dat ze de eerste vergaderingen er met hart en ziel ingingen, dat raakte me gewoon. En ik zie ze nu al veranderen. Want dat krijgen ze mee van de ervaren raadsleden. Ze denken dat je harde kritiek moet leveren. Dat dat zo hoort. Zo jammer. Redeneer vanuit je hart.”

Uit de krant